Tarkoituksemme

Luomme viihtyisiä ja toimivia kaupunkeja varmistamalla luotettavan puhtaan veden saannin, parantamalla sanitaatiota ja hygieniaa, kehittämällä ilmaston vaihteluja kestäviä kaupunkeja ja parantamalla rakentamisen ratkaisuja.

Tee hyviä päätoksiä

Lähde kävelylle kaupunkiin ja huomaa, miten suuri merkitys infrastruktuuria koskevilla hyvillä päätöksillä on kaupungeille.

Tiesitkö, että sadevettä voi kerätä ja puhdistaa käytettäväksi eri puolilla kaupunkia? Se vaatii vain hyviä päätöksiä. Minun kaupungissani jokaisen päätöksen on oltava hyvä.

Kallisarvoista vettä valuu kaupungeissa hukkaan. Asentamalla turvallisia ja kestäviä järjestelmiä valvontaa ja vuotojen estämistä varten voimme parantaa vesihuoltoa ja sen turvallisuutta. Siksi jokaisen päätöksen on oltava oikea.

Turvallinen ja tehokas vesihuolto

Tulevat sukupolvet joutuvat kohtaamaan haasteen, jossa veden kysynnän ja tarjonnan välillä on 40 prosentin kuilu. Lue, miten Wavin ja muut asiantuntijat pyrkivät tarjoamaan turvallista juomavettä tuleville sukupolville.

Parempaa viemäröintiä ja hygieniaa

Kaupunkimme tarvitsevat kestäviä viemäröintiratkaisuja, joissa on vähemmän vuotoja ja tukkeutumia ja joiden terveysriskejä voidaan valvoa paremmin. Lue, miten Wavin pyrkii parantamaan viemäröintijärjestelmiä maailmanlaajuisesti.

Ilmastokestäviä kaupunkeja

Älykkäillä ratkaisuilla voidaan varastoida hulevettä ja käyttää sitä kasteluun kaupungeissa kuivina kausina. Lue, miten Wavin ja muut asiantuntijat tekevät kaupungeista ilmastokestäviä.

Parempaa rakennusten energiatehokkuutta

Nykypäivän rakennukset eivät yllä odotusten tasolle energiatehokkuudeltaan. Lue, miten luomme tehokkaita, älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja rakentamiseen ja asumiseen.

Tämä on minun kaupunkini

Tiesitkö, että sadevettä voi kerätä ja puhdistaa käytettäväksi eri puolilla kaupunkia? Se vaatii vain hyviä päätöksiä. Minun kaupungissani jokaisen päätöksen on oltava hyvä.