Turvallinen ja tehokas vesihuolto

Tulevilla sukupolvilla on edessään 40 prosentin kuilu veden saatavuuden ja kysynnän välillä. Jos haluamme vähentää ikääntyvien, liitoksistaan ratkeilevien putkien aiheuttamia vesivuotoja ja vesien saastumista, meidän on tehtävä hyviä päätöksiä.

Turvallinen veden saanti ja veden kestävä käyttö

Me Wavinilla uskomme, että nykyistä vesihuoltoa voidaan parantaa aiheuttamatta kaupunkien elämälle suurta haittaa. Tarvitsemme kehittyneitä ratkaisuja hulevesien kierrätykseen, jotta puhdasta vettä säästyy tärkeimpiin tarpeisiin. Ratkaisujen avaimia ovat digitalisoituminen ja joustavat, turvalliset putket, jotka hoitavat perustehtävänsä – puhtaan ja turvallisen veden toimittamisen – äärimmäisen luotettavasti kaikkialla maailmassa.

Meidän näkökulmamme

Miksi emme vain korjaa tilannetta?

Lyhyesti sanottuna kaupungin myllääminen auki on hankalaa ja kallista. Meidän on ajateltava uudella tavalla ja käytettävä uutta teknologiaa ikääntyvän infran korjaamiseksi siten, että se on

  • kustannustehokasta (ei auki kaivamista)
  • turvallista (legionellan ehkäisy uusissa järjestelmissä)
  • älykästä (juomaveden laatua voidaan parantaa valvontatekniikan ja ennakoivan kunnossapidon avulla)

  • kestävää (hulevedet on kerättävä talteen ja kierrätettävä, jotta juomavettä ei haaskata)

Emme onnistu yksin

Tarvitsemme lainsäädäntöä, joka kannustaa insinöörejä ja suunnittelijoita ajattelemaan uudella tavalla, sekä asentajia toteuttamaan suunnitelmat kunnolla. Me puolestamme lupaamme toimittaa tuotteita ja ratkaisuja, jotka takaavat turvallisen ja tehokkaan veden saannin pitkäkestoisesti.

Ihmiset onnistumisen takana

Pablo Bereciartua on Argentiinan entinen vesi- ja infrastruktuuriministeri ja maan kansallisen vesiohjelman isä. Ohjelmassa käsitellään kokonaisvaltaisesti veden saantia ja sanitaatiota, ilmastonmuutosta, maanviljelyn reuna-alueiden kehittämistä sekä suuren mittakaavan infrastruktuuria – neljää tekijää, joissa vesi on avainasemassa kestävyyden ja talouskehityksen kannalta.

"Meidän on parannettava kaupunkejamme. Kaupungit vastaavat nykypäivänä globalisaatiokehitykseen. Niissä innovoidaan, ja jopa veden ja sanitaation kaltaiset perusasiat voivat toimia käyttövoimana innovaatioille big datan, algoritmien ja valokuidun saralla."

Pablo Bereciartua , Argentiinan entinen vesi- ja infrastruktuuriministeri
Pablo Bereciartua , Argentiinan entinen vesi- ja infrastruktuuriministeri