Parempaa rakennusten energiatehokkuutta

Nykypäivän rakennukset eivät yllä odotusten tasolle energiatehokkuudeltaan. Lue, miten luomme tehokkaita, älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja rakentamiseen ja asumiseen.

Rakentamisen ratkaisujen parantaminen

On tunnettu tosiseikka, että huonosti rakennetut tai suunnitellut rakennukset ovat haaste sekä ympäristön että asukkaiden näkökulmasta.

Siksi jo ennen rakennustöiden aloittamista on tehtävä hyviä päätöksiä sen varmistamiseksi, että käytetyt materiaalit vastaavat korkeimpia vaatimuksia paitsi suunnittelupöydällä myös käytännössä. Digitalisaatio ja nykyaikainen rakennustekniikka voivat auttaa vähentämään myös tehottomuutta ja rakentamisen jätteitä. Koska suurin osa rakennuksista on jo rakennettu, on etsittävä myös uusia teknisiä ratkaisuja niiden muuttamiseksi mahdollisimman tehokkaiksi ja kestäviksi.

Me Wavinilla hallitsemme paremman rakentaminen teknologian ja ratkaisut, jotka lisäävät viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta sekä vähentävät asennusvirheiden mahdollisuutta. Panostamme uudisrakennusten asumismukavuuteen ja osaamme neuvoa vanhojen rakennusten parantamisessa.

Meidän näkökulmamme

Mitä me ajattelemme rakentamisen ratkaisujen parantamisesta

Tavoitteemme on helpottaa viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta lisäävien sekä asennusvirheiden mahdollisuuksia vähentävien tekniikoiden ja ratkaisujen käyttöä niin uusissa kuin vanhoissakin rakennuksissa. Niitä ovat esimerkiksi lattialämmitys, joka jakaa lämpöä tehokkaasti ja tasaisesti, sekä vesihuolto, joka turvaa entistä laadukkaamman juomaveden saannin. Meidän on tehtävä hyviä päätöksiä rakennusten ja niiden suorituskyvyn parantamiseksi kaikkialla maailmassa.

Tosielämän tarpeisiin suunniteltu BIM-tietomalli

Yllättävää kyllä, nykyisillä digitaalisilla mallinnustyökaluilla on mahdollista suunnitella ratkaisuja, joiden toteuttaminen on mahdotonta – esimerkiksi erittäin epäedulliseen kulmaan asennettavia putkia. Tällainen huono ohjelmistosuunnittelu aiheuttaa viime hetken muutoksia eritelmiin sekä virheitä, hankkeiden viivästymistä ja kustannusten ylittymistä. Älykkäällä käyttäjäopastuksella varustetulla BIM-tietomallilla on kuitenkin mahdollista luoda putkistolle täydellisen tarkka asennusmalli.

Energiatehokkuutta parantava lattialämmitys

Koska rakennuksiin uppoaa jopa 40 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta, niissä on alettava käyttää lämmitysratkaisuja, jotka takaavat parhaan energiatehokkuuden ja asuinmukavuuden. Lattialämmitys jakaa lämpöä hyvin tasaisesti, vähentää energiankulutusta ja auttaa optimoimaan rakennuksen energiatasetta yksinkertaisella tavalla.

Duzan Doepel

Ihmiset onnistumisen takana

Arkkitehtien rooli innovatiivisten ja kestävien rakentamisen ratkaisujen suunnittelijoina yhteistyössä samanmielisten yritysten kanssa on nyt merkittävämpi kuin koskaan. He näyttävät tietä tulevaisuuteen. Arkkitehti Duzan Doepel DoepelStrijkers-yrityksestä ymmärtää tämän paremmin kuin hyvin. Doepelin innovatiivinen arkkitehtitiimi suunnittelee ympäristöjä, jotka tukevat ihmisten mukautumiskykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Apunaan joukkio käyttää elinkaarikustannusten analysointia energia- ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

DoepelStrijkersin suunnittelema ikoninen Windwheel-nähtävyys Rotterdamissa toimii pystysuuntaisena aurinkopuistona ja tuulivoimalana, joka kerää ja varastoi aurinko- ja tuulienergiaa. Sen vedenkierrätysjärjestelmän talteen keräämää sadevettä käytetään kasvien kasteluun ja vessojen huuhteluun. Lisäksi järjestelmä ottaa jätevedestä talteen lämpöä, ravinteita ja fosfaatteja. Rakennuksen älykkäässä pintakerroksessa on passiivienergiavyöhyke, jonka kautta rakennus pääsee hengittämään luonnollisesti.