Ilmastokestäviä kaupunkeja

Kaupungit kasvavat ja joutuvat kohtaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Meidän on tehtävä entistä fiksumpia ja kokonaisvaltaisempia päätöksiä, jos aiomme ratkaista viisi ilmastonkestävyyden ongelmaa: tulvat, kuivuuden, lämpökuormituksen, pohjavesien niukkuuden ja pintavesien saastumisen.

Parempia, kriisinkestäviä kaupunkeja

Emme onnistu siinä yksin. Siksi teemme tiivistä yhteistyötä kaupunkisuunnittelijoiden, arkkitehtien, insinöörien ja monien muiden kanssa sen varmistamiseksi, että kaupungit voivat sopeutua ilmastohaasteisiin ja tarjota meille suojaa nyt ja tulevaisuudessa.

Meidän näkökulmamme

”Sinivihreän” kunnallistekniikan rakentaminen toimivien hulevesiratkaisujen luomiseksi on palapelin kokoamista rajatussa tilassa maan alla. Työssä on otettava huomioon kestävyys, ympäristövaikutukset, liikenteen kuormitus, kunnossapitovaatimukset, paikalliset määräykset ja monta muuta asiaa. Pienillä yksityiskohdilla ja hyvien päätösten tekemisellä voi olla suuri vaikutus palapelin ratkaisemiseen.

Sadeveden kierrätyksen mahdollisuudet

Useimmissa maissa tulvien estämiseen tarkoitetut sadeveden keräyssäiliöt ovat lakisääteisiä, mutta ne seisovat tyhjillään 95 prosenttia ajasta. Lisäksi suurin osa rankkasateiden vesistä puretaan viemäriverkostoon. Jo nykyisin käytettävissä olevaa teknologiaa hyödyntämällä sadevesi voitaisiin kierrättää kasteluvetenä ja suodattaa se takaisin maaperään pohjaveden niukkuuden torjumiseksi.

Viemärien tulvimisen estäminen rankkasateilla

Kaupunkien viemärijärjestelmien tukkeutumista voidaan estää fiksulla tuotesuunnittelulla sekä digitaalisilla välineillä, kuten antureilla, jotka ovat ennakoivan kunnossapidon edellytys. Antureilla voidaan tarkkailla viemäriverkoston tilaa ja puhdistaa viemäreitä vain tarpeen vaatiessa. Tämä säästää kaupunkien rahoja ja resursseja. Esimerkiksi tiekaivoihin on saatavana erilaisia suodatinratkaisuja, jotka estävät roskia tukkimasta viemäreitä.

Puiden vaaliminen

Kaupunkimme tarvitsevat puita nyt enemmän kuin koskaan. Ne varjostavat, vähentävät lämpökuormitusta ja luovat viihtyisyyttä. Kun liikenteen kuormitus, stressi ja asfaltoidut alueet lisääntyvät, puut ovat hätää kärsimässä. Voimme auttaa niitä yksinkertaisin keinoin. Yksi konsti on maahan upotettava kasetti, jossa puun juurilla on tilaa kasvaa ja joka takaa juurille riittävän ilman saannin sekä kerää vettä talteen kuivien jaksojen varalle.

Sacha Stolp , Amsterdamin tulevaisuusohjelman innovaatiojohtaja

Ihmiset onnistumisen takana

Kestävyyden uranuurtajat, kuten Amsterdamin tulevaisuusohjelman innovaatiojohtaja Sacha Stolp, johtavat ristiretkeä ilmastokestävien kaupunkien kehittämiseksi. Työtä tehdään kortteli ja kaupunki kerrallaan.

"Infrastruktuurimme on oltava valmiina tulevaisuuteen, ja meidän on muokattava vanhoja standardeja. Tärkeä kysymys tässä prosessissa on se, miten luodaan ratkaisuja, jotka kestävät kaupungistumisen, raaka-aineniukkuuden, ilmastonmuutoksen ja digitalisaation haasteet. Takaisinmaksuajat ovat pitkiä – toimin 30 vuoden aikajänteellä, ja sen päättyessä ollaan jo yli vuoden 2050! Silloin maailma on aivan toisenlainen kuin nyt, sillä olemme ilmastojoustavia, kiertotaloussuuntautuneita, hiilineutraaleja, tulevaisuuteen valmiita ja fiksuja."

Lue koko artikkeli