BioVision ja BioPlus puhdistamot

Labko BioVision on jatkuvatoiminen biologis-kemiallinen puhdistamojärjestelmä mustien ja harmaiden jätevesien kustannustehokkaaseen yhteiskäsittelyyn. Labko BioPlus on Suomen markkinoiden ainoa CE-merkitty saneerauspuhdistamo.

Katso pienpuhdistamoihin liittyvät ladattavat tiedostot ja tutustu jätevedet.fi -sivustoomme.

Biologista puhdistusta biosäkkien avulla

BioPlus -puhdistamo, joka on osa BioVision -järjestelmää, koostuu jakoaltaasta, suodattimesta ja biosäkeistä. Jakoaltaan tehtävänä on jakaa jätevesi tasaisesti biosäkkien pinnalle. Suodatin erottaa saostuskaivon läpäisseen rasvan. Biosäkit toimivat mikrobeiden kasvualustana ja puhdistus tapahtuu biosäkkien pinnalle muodostuvan biofilmin avulla.

BioVision - Kotitalouksien kaikille vesille

BioVision on mitoitettu yhden talouden kaikkien jätevesien, sekä mustien että harmaiden, haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen mukaiseen käsittelyyn. BioVision vie vähän tilaa - se ei tarvitse maapuhdistamokenttää. Järjestelmään kuuluu: 2m3 SAKO Vision-säiliö, BioPlus -puhdistamo ja Fosfori 10 -pumppu.
BioVision on myös kustannustehokas ratkaisu: saostuskaivo tyhjennetään 1-2 kertaa vuodessa ja jolloin myös jakoallas ja suodatin pestään. Järjestelmä kuluttaa sähköä vain 1,7 kWh / a ja sen kemikaalinkulutus 5 henkilön taloudessa noin 40 l/vuosi.

BioPlus -saneerauspuhdistamo

Labko BioPlus on Suomen markkinoiden ainoa CE-merkitty saneerauspuhdistamo, joka on testattu standardi EN 12566-6 mukaan. Sen toiminta perustuu samaan puhdistusteknologiaan kuin BioVisionin ja soveltuu vanhan maaperäkäsittelyn korvaajaksi, jos kohteessa oleva saostuskaivo on hyväkuntoinen ja tiivis sekä vähintään 3-osastoinen ja 2 m3. Lisäksi saostuskaivossa pitää olla T-haara. BioPlus:n soveltuvuus kohteeseen suunnitellaan yhdessä suunnittelijan ja kunnan viranomaisen kanssa

Kokonaisvaltaista tukea jätevesiprojektiisi

Ota yhteyttä myyntitiimiimme tai tuotetukeemme jos haluat lisätietoa tuotteistamme. Voit myös tutustua referenssikohteisiimme ja esitemateriaaliin kohdasta ladattavat tiedostot. Lisätietoa kaikista jätevesituotteistamme saat myös jätevedet.fi sivustoltamme.

Suomalaista laatua pohjoismaisiin olosuhteisiin

BioVisionin pohjana on suomalaisen Wavin-Labkon 50 vuoden kokemus. Järjestelmä on Suomessa suunniteltu ja valmistettu. Tuotteelle on myönnetty avainlippu. Järjestelmä on CE-merkitty ja EN 12566-3 standardin mukainen tuote, jolla on 10 vuoden materiaali ja tiiviystakuu.

Testattuja tuloksia

BioVision on EN 12566-3+A2:2013 standarin mukaisesti testattu. Testituloksien mukaisesti BioVision –puhdistamo sopii Suomen jätevesiasetuksen normaaleille puhdistusvaatimusalueille. Soveltuvuuden ranta- ja pohjavesialueille päättää suunnittelija yhdessä kunnan ympäristöviranomaisen kanssa.