Haja asutusalueet

Kotitalouksien tuottamat jätevedet eli niin sanotut harmaat pesuvedet ja mustat wc-vedet sisältävät ravinteita, jotka kuormittavat ympäristöä. Haja-asutusalueilla, joissa ei ole kunnallistekniikkaa, jätevedet on käsiteltävä erillisen jätevesivesijärjestelmän avulla. Laadukkaat ja oikein mitoitetut tuotteet ovat kustannustehokkaita.