Transport ja ära juhtimine

Isevoolne süsteem on kõige tavalisem meetod sademevee ära juhtimiseks. Wavin pakub isevoolsete süsteemide rajamiseks PVC, PP ja PE materjalidest, sileda ja struktuurse seinaga torusid ning liitmikke.