Kogumine

Kogudes sademevett katustelt ja tänavatelt, aitate vähendada üleujutuse ja veekahjustuste ohtu. Wavin pakub sademeveesüsteeme suurtele ärihoonetele, parklatele ja tänavatele.