Social integration

Om vores program

Wavin har 45 produktionsfaciliteter over hele verden. Mange af disse er baseret i regioner, hovedsageligt i Latinamerika, hvor drikkevandsfaciliteter, kloaksystemer og anden afgørende infrastruktur mangler.

I Wavin er vi opsat på at støtte sådanne regioner i udviklingen af disse basale behov. At skabe en positiv effekt for lokalsamfundet resulterer i mere velstand i området og en stigning i lokalt iværksætteri. Det gør det muligt for os at tiltrække og opnå motiverede medarbejdere, støtte deres familier og samtidig sikre stabile forhold omkring produktionsanlægget. Samtidig er vi opmærksom på relevansen af en forskelligartet sammensætning af vores arbejdsstyrke. At være en international virksomhed giver automatisk en international og kulturelt mangfoldig arbejdsstyrke. Gennem vores ansættelsesproces og medarbejderforfremmelser er vi i Wavin forpligtet til at fremme en virksomhedskultur med inklusion og lighed – som omfatter race, etnicitet, køn, religion, seksuel orientering og identitet samt alder.

 

Mål:

  • Udvide vandfondsprojekter – fra distribution og installation af kunstvandingssæt til 9 steder (2025)
  • Øge frivilligt arbejde og donationsprojekter i Latinamerika og EMEA til 52 lokationer (2025)
  • Forbedre ansættelsesraten for mangfoldighed i hele organisationen til 40% (2025)
  • Øge antallet af WASH'N-lokaliteter (Water, Sanitation, Hygiene & Nutrition) til 16 (2025)
  • Indføre implementering af standardiseret dataindsamling og udføre konsekvensanalyser.


Alle vores programmer