Meddelelse om Databeskyttelse

MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

Ikrafttrædelsesdato: 10/01/2022

Dette er Wavin BVs meddelelse om databeskyttelse. (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, Holland) og dets datterselskaber (i det følgende: “Wavin”, “vi”, “vores” eller “os”). Denne meddelelse om databeskyttelse ("meddelelse") beskriver det grundlag, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, når du køber vores produkter eller tjenester, besøger vores lokaler, bruger vores applikationer (såsom Loyalty App og Sentio App), interagerer med os eller på anden måde gør brug af vores tjenester (f.eks. webinarer, uddannelse, messer osv.) (" Tjenester") eller er Wavins leverandør. Den Wavin-enhed, der er ansvarlig og fungerer som "dataansvarlig" (dataoperatør) for de personoplysninger, der indsamles i lyset af levering af tjenesterne, er den Wavin-enhed, som du har indgået en kontrakt med, hvis lokaler eller websted(er) du har besøgt, eller som du har interageret med på anden måde. En oversigt over de relevante ansvarlige Wavin-enheder og i givet fald deres repræsentanter findes her.

1. PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER

I forbindelse med denne meddelelse betyder "personoplysninger" alle oplysninger, hvorigennem vi kan identificere dig som person. De personoplysninger, vi indsamler om dig, når du besøger vores websted eller gør brug af vores tjenester, omfatter følgende:

 • Dine personoplysninger, herunder kontaktoplysninger. Dette inkluderer dit for- og efternavn, titel, køn, jobtitel, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og “Mit Wavin”-kontooplysninger, herunder brugernavn (e-mailadresse) og adgangskode.
 • Din kontrakt/økonomiske oplysninger. Kontrakten og de økonomiske oplysninger, der er blevet videregivet til os, og som kan knyttes til dig som kunderepræsentant, f.eks. kontraktoplysninger, betalingsmetode, betalinger eller forfaldne betalinger (inklusive fakturaoplysninger), oplysninger om bemyndigede personer på kontiene, reference til betalingstransaktioner, transaktionsdata inklusive transaktionshistorik, din autorisation fra det firma, du repræsenterer og, hvis det er relevant, dit identitetsdokument (pas eller kørekort).
 • Optagelse af videooptagelser. Når du kommer ind eller bygninger eller lokaler, optages du af vores videoovervågningssystemer (CCTV). Du kan også optages på videofilm under begivenheder eller messer, som vi arrangerer, og hvor vi udfører videooptagelser.

 • Log over besøgende i vores lokaler. Dette inkluderer for- og efternavn, ankomst- og afgangstidspunkt og, hvis det er relevant, køretøjets registreringsnummer.
 • Din brug af vores tjenester. Vi indsamler oplysninger om din brug af vores tjenester, f.eks. hvilke køb du foretager på vegne af din virksomhed, mængden og datoen for dit køb, det produkt eller den tjeneste, du køber, indkøbssted, produktforbrug, funktionel klassifikation osv.
 • Dit billede. Efter anmodning indsamler vi dit billede for at identificere dig som kunderepræsentant.
 • Data indsamles automatisk. Når du besøger vores websted, indsamler vi data automatisk via din browser eller enhed, ved at bruge cookies og andre teknologier til at spore besøgende på webstedet og til at indsamle oplysninger om din brug af vores websted. Sådanne oplysninger omfatter en identifikator, der svarer til din enhed, din IP-adresse, oplysninger om den enhed, du bruger (f.eks. operativsystem, model, sprogindstilling), varighed, hyppighed, brugstidspunkt, klik igennem oplysninger (den måde, du gennemser igennem og bruge vores websted) og/eller region. Læs venligst vores cookiemeddelelse, hvis du gerne vil vide mere om de cookies, vi placerer på vores websted, og for at administrere dine cookiepræferencer.
 • Dine kommunikationsdata. Dine anmodninger, eventuelle klager du måtte have og andre (engagement) data, som vi modtager, hvis du kommunikerer med os via e-mail, telefon, online eller via sociale medier.
 • Eventuelle andre personoplysninger. Dette omfatter alle personoplysninger, som du videregiver til os i løbet af dit kontraktforhold til os, enten frivilligt eller efter anmodning.

2. HVAD GØR VI MED DINE PERSONOPLYSNINGER

Wavin indsamler og bruger dine personoplysninger til nedenstående formål og på et lovligt grundlag.

For at opfylde vores aftale med dig: At gennemføre den aftale, som vi indgik eller vil indgå med dig på vegne af din virksomhed og for at give dig de oplysninger og tjenester, du anmoder om. For eksempel skal vi behandle dine personoplysninger for at levere produkter og fakturaer, holde kontakt med dig, administrere og håndtere anmodninger, administrere din "myWavin"-konto, yde (teknisk) support eller kundeservice, muliggøre webinarer, uddannelse eller messer, afgive vigtige oplysninger om tjenesterne osv.

For vores legitime kommercielle interesser:

Dette omfatter følgende:

 • at sende (personlig) markedsføring (f.eks. nyhedsbreve via e-mail) til vores eksisterende kunder med det formål at annoncere vores produkter og tjenester eller på anden måde interagere med vores kunder angående markedsføring eller kommercielle formål (f.eks. via e-mail, telefon eller papirkopi), forudsat at du har ikke fravalgt dette.
 • at administrere vores interne klientdatabasesystem (CRM) for at holde styr på vores økonomi og tjenester.
 • at tilpasse vores tjenester, herunder onlinebestilling, beregningsværktøjer, BIM-indhold, e-læring, tekniske tegninger og/eller prislister.
 • for bedre at forstå dig som kunde (kundeoptimering). Dette gør det muligt for os at vurdere, hvad der interesserer dig, måle eller forstå effektiviteten af den reklame, vi sender til dig og andre, og levere relevant og målrettet annoncering (både på vores eget websted og på andre websteder (herunder sociale medier)).
 • at drive og udvide vores forretningsaktiviteter og tjenester.
 • at få feedback på vores produkter og tjenester og udvikle og forbedre kvaliteten af vores tjenester (f.eks. ved at foretage kundetilfredshedsundersøgelser).
 • at drive virksomhedens politikker og procedurer, f.eks. til uddannelses- og læringsformål.
 • for at sikre og beskytte integriteten og sikkerheden i vores systemer, bygninger og lokaler. Dette omfatter at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til vores lokaler og beskytte vores faciliteter.
 • at gøre det muligt for os at foretage virksomhedstransaktioner, såsom fusioner, salg, reorganiseringer, overførsel af vores aktiver eller aktiviteter eller opkøb.
 • andre legitime forretningsformål, der er tilladt i henhold til gældende lov.

I det omfang vi påberåber os vores legitime interesser for at bruge dine personoplysninger, har du ret til at gøre indsigelse mod denne brug, og vi skal ophøre med denne behandling, medmindre vi enten kan demonstrere tvingende legitime grunde til brugen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvor vi har brug for at behandle dataene til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Brug af oplysninger baseret på dit samtykke: Vi kan bruge dine personoplysninger, der er nævnt ovenfor i afsnittet 'Personoplysninger, vi indsamler' til at sende dig markedsføringskommunikation (f.eks. nyhedsbreve, tilbud, nyheder om produkter eller serviceopdateringer) via e-mail, andre elektroniske midler eller telefon, med forbehold af dit samtykke (f.eks. i lyset af vores abonnement på nyhedsbreve).

Vi kan også bede om dit samtykke til at behandle visse personoplysninger til andre specifikke formål. Hvis vi gør det, giver vi dig alle detaljer om de personoplysninger, som vi gerne vil behandle, og årsagen til at vi har brug for dem, så du nøje kan overveje, om du ønsker at give samtykke.

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage; se afsnit 7 vedrørende dine rettigheder herunder.

For at overholde vores juridiske forpligtelser: Alle oplysninger, der er nævnt ovenfor i afsnittet 'Personoplysninger, vi indsamler', kan bruges til at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, f.eks. vedligeholdelse af relevante virksomhedsregistre, efterlevelse af lovlige anmodninger fra statslige og offentlige myndigheder og for at overholde gældende love og forskrifter eller som på anden måde krævet ved lov.

3. SÅDAN DELER VI DINE OPLYSNINGER

For at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, deler vi til enhver tid dine personoplysninger med andre virksomheder, der hjælper os med at levere vores tjenester. Disse virksomheder har adgang til dine personoplysninger, men kun når det er strengt nødvendigt for at udføre deres tjenester. Vi gør dette på et strengt behovsmæssigt grundlag, og vi sikrer, at vi, før vi deler dine personoplysninger, indgår aftaler med disse virksomheder. Disse virksomheder er:

Andre enheder inden for Wavin-koncernen. Vi vil dele dine personoplysninger internt mellem de ansvarlige Wavin-enheder i det omfang, det kræves til interne administrative formål, ledelsesformål eller andre forretningsrelaterede formål som beskrevet i denne meddelelse. En oversigt over de relevante ansvarlige Wavin-enheder kan findes her.

Serviceudbydere og databehandlere. Vi engagerer til enhver tid tredjepartsleverandører, herunder:

 • Forretningspartnere, leverandører (f.eks. IT-udbydere) og underleverandører til udførelse af alle aftaler, vi indgår med dem eller for at levere tjenester på vores vegne;
 • Professionelle rådgivere (herunder uden begrænsning SKAT, juridiske eller andre virksomhedsrådgivere, der leverer professionelle tjenester til os);
 • Finansielle institutioner, hovedsagelig til at foretage kreditrelaterede undersøgelser af vores kunder;
 • Telemarketingvirksomheder og andre reklamevirksomheder, der hjælper os, eller som udfører markedsføringsaktiviteter på vores vegne; og/eller
 • Analyser og søgemaskineudbydere, der hjælper os med at forbedre og optimere vores websted og tjenester.

Ved levering af deres tjenester får de adgang, modtager, vedligeholder eller på anden måde behandler personoplysninger på vores vegne. Vores kontrakter med disse tredjepartsleverandører tillader ikke brug af dine personoplysninger til deres egne (markedsførings) formål. I overensstemmelse med gældende lovkrav tager vi kommercielt rimelige skridt til at kræve, at tredjeparter i tilstrækkeligt omfang beskytter dine personoplysninger og kun behandler dem i overensstemmelse med vores instrukser.

Tredjemand i tilfælde af juridiske krav. Vi videregiver også dine personoplysninger, hvis videregivelse er påkrævet ved lov eller i forbindelse med en undersøgelse, lovkrav, retssag, retsafgørelse eller juridisk proces, der er forkyndt for os, eller for at beskytte rettighederne eller sikkerheden på webstedet, for os eller vores tilknyttede virksomheder.

Tredjeparter i tilfælde af en virksomhedstransaktion. Derudover kan oplysninger om vores kunder, herunder personoplysninger, videregives som en del af en fusion, et salg, overførsel af Wavins aktiver, erhvervelse, konkurs eller lignende begivenhed.

Med samtykke. Vi videregiver også oplysninger om dig, herunder personoplysninger til en anden tredjepart, hvor du har givet samtykke til eller anmodet om, at vi gør det.

4. INTERNATIONALE OVERFØRELSER AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Med forbehold for overholdelse af lokale lovkrav kan modtagerne af personoplysninger beskrevet i afsnit 3 være placeret i eller uden for dit eget land i lande, hvis love vedrørende databeskyttelse muligvis ikke tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i forhold til lovene i dit land. For eksempel tilbyder ikke alle lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") det samme beskyttelsesniveau som i EØS.

Wavin vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overførsler fra dit land er tilstrækkeligt beskyttet som krævet i gældende databeskyttelseslovgivning. Med hensyn til overførsler til lande, der ikke giver et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, kan Wavin basere overførslen på passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom EU-standardkontraktklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen eller andre godkendte dataoverførsels- eller certificeringsmekanismer sammen med modtagerens bindende og retskraftige forpligtelser. I hvert tilfælde vil Wavin gennemgå overførslen og sikre, at der iværksættes yderligere tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du har ret til at modtage en kopi af al dokumentation, der viser de passende sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet ved at fremsætte en anmodning ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 10 nedenfor.

5. SIKKERHED

Wavin vil tage rimelige skridt til at sikre, at dine personoplysninger er forsvarligt sikret ved hjælp af passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger, så de er beskyttet mod uautoriseret eller ulovlig brug, ændring, uautoriseret adgang eller videregivelse, utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse og tab.

Vi tager skridt til at begrænse adgangen til dine personoplysninger til de personer, der har brug for at få adgang til dem til et af de formål, der er anført i denne meddelelse. Desuden sikrer vi kontraktmæssigt, at en tredjepart, der behandler dine personoplysninger, på samme måde sørger for fortrolighed og integritet af dine data på en sikker måde.

6. OPBEVARING AF DATA

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at tilfredsstille det formål, hvortil de blev indsamlet og brugt (f.eks. i den tid, det er nødvendigt for os at give dig kundeservice, besvare forespørgsler eller løse tekniske problemer), medmindre en længere periode er nødvendig for at overholde juridiske forpligtelser (f.eks. skattemæssige eller juridiske forpligtelser) eller for at forsvare et juridisk krav. Hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 10 nedenfor og angive din anmodning.

7. DINE RETTIGHEDER

Wavin overholder dine privatlivsrettigheder i overensstemmelse med alle lokale lovkrav. En person kan spørge til karakteren af de personoplysninger, der er gemt eller behandlet om vedkommende af Wavin eller gennem en tredjepart, der er autoriseret af os.

På de betingelser, der er angivet i gældende lovgivning i din jurisdiktion, har du ret til adgang, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til at begrænse databehandling, ret til at gøre indsigelse mod profilering og ret til dataportabilitet.

I det omfang Wavin påberåber sig sine legitime interesser til at behandle dine personoplysninger, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod en sådan brug (medmindre Wavin enten kan demonstrere tvingende legitime grunde til brugen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvor vi har brug for det at behandle oplysningerne til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav).

I tilfælde af at dine personoplysninger behandles på grundlag af dit samtykke, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger uden at påvirke lovligheden af behandling baseret på samtykke, før samtykket trækkes tilbage.

Endelig, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du mener, at dine databeskyttelsesrettigheder er krænket, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i det land, hvor du bor eller arbejder, eller hvor du tror, dine rettigheder er blevet krænket.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning om beskyttelse af personoplysninger eller indsende indsigelser vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, skal du bruge kontaktoplysningerne i afsnit 10 nedenfor og angive din anmodning.

Vi vil besvare din anmodning så hurtigt som muligt og i overensstemmelse med gældende lov. Hvis en anmodning afvises, vil årsagen til afvisningen blive kommunikeret i svaret.

8. ANDRE WEBSITES

Vores websted kan til enhver tid indeholde links til og fra tredjepartswebsteder, såsom vores forretningspartnere, sociale medienetværk, filialorganisationer og associerede virksomheder. Hvis du følger et link til et af disse websteder, skal du være opmærksom på, at disse websteder har deres egne databeskyttelsespolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar eller ansvar for disse politikker. Se venligst disse politikker, før du indsender personoplysninger til disse websteder.

9. ÆNDRINGER I DENNE MEDDELELSE

Denne meddelelse kan til enhver tid blive revideret. Hvis der er tale om en grundlæggende ændring af arten af brugen af dine personoplysninger, eller hvis ændringen på anden måde er relevant for dig, vil vi sikre, at oplysningerne gives til dig separat.

10. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om denne meddelelse eller behandlingen af dine personoplysninger generelt, eller hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, bedes du sende os en e-mail på wavin.dk@wavin.com med angivelse af karakteren af din forespørgsel.

WAVINS ENHEDER

NORDISK WAVIN A/S · CVR-nr: 41895128

Wavinvej 1

8450 Hammel

Hovednummer: 86 96 20 00