Bæredygtighed – vi integrerer bæredygtighed i alt, hvad vi foretager os

Som brancheførende leverandør inden for bygge- og infrastrukturbranchen er vi fast besluttet på at være frontløber for bæredygtighed i vores branche inden 2025. Vi understøtter vores mål med betydelige investeringer, reel handling, mærkbare resultater og ægte lederskab samt ved at samarbejde med vores kunder, brugere og leverandører – for at blive CO2-neutrale inden 2050. Vores fokus er at opbygge sundere og mere bæredygtige miljøer for alle.

Wavin | Bæredygtighed er en byggeklods i alt, hvad vi gør

Vi gør allerede en forskel

Som en global markedsaktør ønsker vi at gøre en forskel og blive branchens førende inden for bæredygtighed. Men for at drømme stort, skal vi handle stort. Derfor forpligter vi os til at blive bæredygtige i alt, hvad vi gør. Fra den måde, vi producerer, transporterer, innoverer og installerer vores produkter - til den måde, vi driver vores forretning på og leder vores folk. Vores bæredygtighedsrejse er godt i gang hos Wavin.

Lad os arbejde sammen for at hjælpe med at opbygge en bedre fremtid for kommende generationer.Wavin bidrager til opnåelsen af følgende FN-mål for bæredygtig udvikling.

Wavins seks globale bæredygtighedsprogrammer

Innovation

Vi udvikler løbende innovative løsninger til et sikkert og bæredygtigt vandforbrug, der støtter sårbare samfund og hjælper vores kunder med at møde udfordringerne med klimaforandringerne.

Social inklusion

Vi skaber en positiv indvirkning på (lokale) samfund ved at forbedre tilgængeligheden til grundlæggende menneskelige behov såsom uddannelse og rent vand i regioner, hvor infrastrukturen er mangelfuld.

Cirkulær økonomi

Vores materialer og produkter er designet til at blive genanvendt og genbrugt for at maksimere den miljømæssig værdi. For at lukke kredsløbet på materialer forbedrer vi løbende vores indkøbsprocesser og bidrager til at øge brugen af genbrug.

Rapportering

Klare mål er nøglen til vores bæredygtighedsprogram. Vi ønsker at skabe fuld gennemsigtighed og åbenhed til alle interessenter, så vi udvikler værktøjer, processer og færdigheder til at indsamle data af høj kvalitet.

Miljømæssig påvirkning

Vi optimerer løbende vores produktions- og værdikædeprocesser for at sænke drivhusgasemissionerne. Dette opnås med bæredygtig energi, SMART-løsninger og andre innovative finjusteringer.

Offentlige anliggender

Vi er aktivt involveret i den politiske debat og bygger strategiske alliancer for at fremme bæredygtighed, handle på det og øge bevidstheden yderligere.

Vi gør allerede en forskel 

Vores handlinger hjælper med at tackle nogle af verdens største udfordringer omkring vandforsyning, sanitet, klimaresistente byer og bygningers effektivitet.

TreeTanks til grønnere byer

Træer giver skygge, optager kuldioxid, frigiver ilt og frisk luft og giver en kølende effekt. For at understøtte væksten af træer i bymiljøer har vi udviklet TreeTank®. Vores løsning tillader træer at vokse og hjælper med at forhindre rødder i at ødelægge veje og fortove.

Andenklasses plastik, førsteklasses veje

Et skifte fra asfalt- til plastikveje kan reducere kuldioxidudledningen med op til 70% sammenlignet med traditionelt vejbyggeri. I et joint venture med Volker Wessels har vi udviklet The PlasticRoad. Den er 30 meter lang og indeholder det genbrugsplast, der svarer til mere end 218.000 plastikkopper.

Forskellen findes i det skjulte

For at forhindre plast og affald i at ende op i åbent hav, har vi udviklet Tegra Road Gully. Vores innovative filter er lavet af 100% genbrugsplast og muliggør hurtig afledning af store regnvandsmængder, samtidig med at det tilbageholder så meget affald og snavs som muligt.