Rapportering

Om vores program

Gennem veldefinerede rapporteringsprocesser med klare ansvarsområder på de enkelte produktionsfaciliteter, overvåger og styrer vi Wavins bæredygtighedspræstation. Herigennem er vi i stand til aktivt at reagere på ændringer i forretningsmiljøet og implementere tiltag, der bidrager til at nå ambitiøse mål. Wavin har produktionsfaciliteter over hele verden; derfor er det vigtigt at definere roller og ansvar og engagere sig fuldt ud med alle interessenter.

Mål:

  • Fortsætte med at skabe bevidsthed blandt medarbejderne om relevansen af at indsamle data af høj kvalitet og give dem de nødvendige værktøjer og færdigheder inden 2025.
  • Yderligere integrere og kombinere bæredygtighedsrapportering i eksisterende processer inden 2025.

Alle vores programmer