AquaCell

AquaCell regnvandskassetter er produceret i 100% genbrugsplast, PP (Polypropylen) og er velegnet til små og mellemstore anlæg med trafiklast. Med AquaCell får du bl.a.: Hurtig installation, et åbent design der muliggør inspektion og rensning; stabelbart design, der sparer plads på byggeplads og lager; push-fit installation med integrerede låsekiler, der giver et stabilt regnvandsbassin.

Løsninger til håndtering af regnvand i byer

De skiftende klimaforhold resulterer i, at fremtidens byer skal kapere vejrekstremer som: Ekstreme mængder regnvand, oversvømmelse, længere tørkeperioder, udtømning af grundvand, overophedning i byerne og forurening af overfladevandet. Det udfordrer vores måde at designe byer på for at sikre klimaparate byer.

Løsninger til alle aspekter af regnvandshåndtering

Wavin har 3 forskellige langtidsholdbare regnvandsenheder: Q-Bic Plus, AquaCell og AquaCell Lite.

Wavins enheder er både alsidige og modulære, hvilket gør dem ideelle til alle anvendelsesområder. Vores geocelle-enheder kan også danne en underjordisk tank, så træer kan vokse i byområder.

Lokal regnvandshåndtering

Det er et faktum, at fremtidens Danmark står over for kraftigere og mere regn. Både DMI og FN’s klimapanel forudser i år 2100 en stigning på 10-15% af den samlede regnvandsmængde samtidig med at grundvandet vil stå 1,5-2 meter højere end i dag.

Både politikere, renseanlæggene/forsyninger og producenter af regnvandsløsninger har derfor stort fokus på at udvikle løsninger, der både kan aflaste kloaksystemet og minimere risikoen for oversvømmelser samt minimere belastningen af de lokale renseanlæg for regnvand, der ikke behøver rensning.

Based on your cookie settings, we can unfortunately not display this video. Click the link below in order to view the video.

https://www.youtube.com/embed/AxS4E5GSMOo?si=WU4iKFcaINgBmFSQ" title=