Forsinkelse og infiltration af regnvand

Hvis du kan håndtere spidsbelastninger under et regnskyl, kan du mindske risikoen for skader forårsaget af oversvømmelser. Vores faskine og forsinkelsesløsninger giver dig fuld kontrol over bortledning af regnvand. Infiltration sikrer langsom bortledning til den omgivende jord. Kombinationen af forsinkelse og infiltration udvider mulighederne for at håndtere også større regnhændelser.