Vertikal infiltration

Vores slidsede, dobbeltvæggede rør er designet til vertikal infiltration af regnvand. Det kan være en optimal løsning i trafikerede bymiljøer. Installationen er hurtig, omkostningseffektiv og forårsager mindst mulige forstyrrelser. Når de vertikale infiltrationssystemer først er installeret, er de lette at rense og inspicere.

Effektiv infiltration af regnvand i bymiljøer

Ved at bruge Wavins vertikale infiltrationssystemer undgår du de omkostninger og problemer, som gravning af åbne nedsivningsbassiner i trafikerede bymiljøer medfører. Installationen kræver kun den plads, der er nødvendig for at klargøre og installere røret, hvilket betyder mindst mulige trafikale forstyrrelser.

Inspektion og rensning

Vores vertikale infiltrationsrør er lige så lette at inspicere og rense som traditionelle rense- og inspektionsbrønde. Intet specialudstyr er nødvendigt, hvilket igen holder omkostningerne nede, samtidig med at ydeevnen opretholdes.

Vil du vide mere?

Mere end 5.000 vertikale infiltrationssystemer fra Wavin er blevet installeret til dato rundt i Europa. De er stærkt på vej til at blive førstevalget i trafikerede bymiljøer, hvor de bidrager til effektiv håndtering af regnvand med mindst mulige omkostninger og forstyrrelser.

Gode testresultater

Omfattende test i marken har vist, at Wavins vertikale infiltrationssystemer er effektive, selv på steder med højt grundvandsspejl. Der skal altid foreligge en tilladelse inden nedsivning. Vores produkter understøttes som altid af avancerede planlægnings- og beregningsværktøjer. De sikrer, at hver enkelt installation er korrekt dimensioneret.

Løsninger til alle faser

Det kræver faglig indsigt og know-how at lave regnvandsløsninger, der perfekt balancer materiale- og byggeomkostninger. Der skal både spares penge samtidig med, at det endelig projekt bliver af høj kvalitet. Med den rette viden i designfasen, er det ikke så kompliceret, som man skulle tro. Vi har samlet al vores viden om regnvandshåndtering – læs mere her