Regnvandskassetter Aquacell Lite

AquaCell Lite er en regnvandskassette, der er velegnet til private boliger, rekreative områder, parker mv. med let trafiklast. Kassetten er produceret i 100% genbrugsplast, PP (Polypropylen) og er enkel at installere.

Løsninger til alle faser

Udfordringerne med regnvand skal ses fra alle sider og vinkler. Uanset om det drejer sig om håndtering af f.eks. oversvømmelser, udtømning af grundvand eller forurening af overfladevand. Vi kan hjælpe med løsninger, der balancerer materiale- og byggeomkostninger.

Hurtig installation

Med Aquacell Lite kan du lede regnvandet direkte fra tagrenden ned gennem en tagnedløbsbrønd eller en sandfangsbrønd til kassetterne, inden regnvandet siver ned gennem jorden til regnvandet. Kassetterne pakkes ind i geotekstil, der holder sand og skidt ude af systemet. Selvom kassetten er sort, er det en grøn løsning, da materialet er 100% genbrugsplast (PP).

Krav om tilladelse

Inden du installerer Aquacell Lite fx i haven, er det et krav, at du indhenter tilladelse fra kommunen. Ved nybyggeri og nye udstykninger kan der være mulighed for at få nedslag i tilslutningsafgiften. Vil du vide mere så spørg Forsyningen i din kommune.