Horisontal infiltration

Wavins slidsede, dobbeltvæggede rør kombinerer transport af regnvand og infiltration til den omgivende jord. De er lige så lette at inspicere og rense som almindelige kloakrør. Rørene er fremstillet af ny polypropylen, er meget robuste og har en levetid på 50 år ved maksimal belastning.

Vil du vide mere?

Wavin var de første til at markedsføre disse slidsede, dobbeltvæggede infiltrationsrør. Rørene anvendes i hundredvis af projekter over hele verden til at forbinde opsamlings- og infiltrationssystemer. Wavins designrådgiver udarbejder en komplet plan, som optimerer mellemrummet mellem kamrene og overløbet ved endepunkterne.

Løsninger til alle faser

Det kræver faglig indsigt og know-how at lave regnvandsløsninger, der perfekt balancer materiale- og byggeomkostninger. Der skal både spares penge samtidig med, at det endelig projekt bliver af høj kvalitet. Med den rette viden i designfasen, er det ikke så kompliceret, som man skulle tro. Vi har samlet al vores viden om regnvandshåndtering – læs mere her.

Transport og infiltration

Wavins slidsede, dobbeltvæggede rør tillader infiltration af vandet til den omgivende jord, samtidig med at vandet bortledes. Det reducerer regnvandsbelastningen på systemets endepunkter, hvilket minimerer risikoen for oversvømmelse eller ansamling. Rørene er lette at inspicere og rense, og behovet for overvågning og vedligeholdelse er minimalt.

Opfyldelse af krav

Ligesom alle andre Wavin-produkter opfylder de slidsede, dobbeltvæggede infiltrationsrør alle relevante lovkrav og standarder. Vores rør er fremstillet af ny polypropylen og har en levetid på 50 år selv under de mest krævende forhold.

Smart vægprofil

Vores slidsede, dobbeltvæggede rør har en dobbelvægget, riflet vægprofil, som betyder at rørene beholder sin høje styrke efter slidsning. Profilen øger også infiltrationskapaciteten, hvilket er blevet bevist både i vores egne laboratorier og ved uafhængige test i marken.