23 Ağustos 2017 Çarşamba

Wavin Yerden Isıtma ve Sentio Kontrol Sistemi

Wavin Yerden Isıtma ve Sentio Konrol Sistemi'nin pazara sunduğu birçok yenilik göze çarpıyor. Uzun yıllardır, konvansiyonel sistemlere sağladığı Pe-xb ve Pe-RT boruların önemli tedarikçisi konumunda olan Wavin; bundan sonra proje desteğiyle birlikte komple sistem çözümcüsü olarak sektörde yer almaya hazırlanıyor.

Wavin Yerden Isıtma ve Sentio Kontrol Sistemi'nin pazara sunduğu birçok yenilik göze çarpıyor. Uzun yıllardır, konvansiyonel sistemlere sağladığı Pe-xb ve Pe-RT boruların önemli tedarikçisi konumunda olan Wavin; bundan sonra proje desteğiyle birlikte komple sistem çözümcüsü olarak sektörde yer almaya hazırlanıyor. Yeni Sentio paket sistemi içerisinde; boruların yanı sıra farklı tiplerde özel profilli ısı yalıtım panelleri, kenar izolasyon ve kapı geçiş bantları, şap katkısı, kompozit ve paslanmaz kollektörler, vanalar, köşe dönüş parçası ve otomasyon grubu gibi farklı sistem bileşenleri bulunuyor. Bunun yanında firmanın donanımlı teknik kadrosunun sağladığı destek sayesinde projede ihtiyaç duyulan tüm taleplere cevap verilebilecek.
Yerden ısıtma sistemi düşük su sıcaklıkları ile ısıtma yaparak; alternatif radyatör sistemine göre işletme verimi sağladığı için kullanıcının enerji tüketimini azaltmaktadır. Aynı zamanda mekânı tabandan başlayarak tavana doğru ısıttığı için mekân içerisinde yaşayan insanlar açısından ideal ısınma eğrisine en yakın ve böylece en yüksek konfor seviyesinde ısıtma sağlanmaktadır.
Yerden ısıtma sistemi, en konforlu ısıtma şeklini sunuyor olsa da doğru bileşenler ile doğru şekilde uygulanmadığı takdirde beklenen konforu sağlayamaz ve insan sağlığını tehdit edecek şartlar oluşturulabilir. İşte bu noktada; doğru bileşenler ve doğru projelendirme ile kurulmuş bir yerden ısıtma sisteminin önemi ortaya çıkmaktadır.
Konvansiyonel Yerden Isıtma Sistemi ile Komple Sistem Çözümü Yerden Isıtma Sistemi Arasındaki Farklar
Konvansiyonel yerden ısıtma sistemi; ısı yalıtım panelleri, yerden ısıtma boruları ve mekanik kontrollü basit kollektörlerden oluşmaktadır.
Yerden ısıtma sisteminde tüm mahallerde aynı konforu sağlamak için hatların dengelenmesi çok önemlidir. Aksi takdirde bazı alanlar çok ısıtılıyorken bazı alanlar yeteri kadar ısıtılamayabilir. Konvansiyonel sistemde basınç kaybının fazla olduğu hatta istenilen debiyi sağlamak için kullanılan pompalar büyük seçilmekte veya verimsiz çalıştırılmaktadır. Böylece hem enerji tüketimi olumsuz etkilenmiş olur hem de konfor anlamında farklı taban sıcaklıkları ile karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bu da insan sağlığını tehdit eden konforsuz bir yaşam alanı yaratmaktadır. Bu tip çalışma, konvansiyonel yerden ısıtma sisteminin en büyük dezavantajlarından biridir.
Wavin Chemidro komple sistem çözümünde ise kurulan otomasyon ve otomasyon ile iletişim halinde çalışan debi ayarlı vanalar ile mahalde istenilen sıcaklık doğrultusunda mahallere gönderilecek su sıcaklığı ayarlanabilmektedir.
Konvansiyonel sistemde kollektör vanaları ayrı ayrı otomasyon ile kontrol edilmediği için tüm sistem ya açık ya da kapalıdır. Otomasyon kullanıldığı durumda ise alanlar birbirinden farklı olarak farklı sıcaklıklarda çalıştırılabilir veya bazı alanlar ısıtılmıyorken bazıları ısıtılıyor olabilir.

Wavin Sentio komple sistem çözümünde ise konvansiyonel sistemden farklı olarak sistemin verimliliğini artıracak ve çalışma ömrünü uzatacak ekipmanlar sisteme dahil olmaktadır. Bunlardan bazıları: Kenar izolasyon bantları, kapı geçiş için genleşme bantları, beton katkı maddeleri, havlupan bağlantı kollektörü, aktüatörlü vana, oda termostatları ve kontrol üniteleridir.
Ayrıca Wavin Sentio yerden ısıtma sistemlerinde tasarım programı ile birlikte kullanıcılara Wavin’in donanımlı mühendisleri tarafından tasarım hizmeti de sunulmaktadır. Bu destek sayesinde sistemin en başından doğru ve eksiksiz tasarlanması sağlanır.

Son olarak, Wavin Sentio farklı paket opsiyonları sunarak tüm proje ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler yaratmaktadır. Proje taleplerine göre aşağıdaki 4 farklı opsiyondan biri tercih edilebilir.