Det är dags att agera!

Välkommen till Spotlight, ett initiativ för att främja "utanför boxen" tänkande kring de utmaningar som orsakas av översvämningar, klimatförändringar och urbanisering.

 

Om du inte har bidragit med dina tankar till debatten än, är det dags att anta utmaningen.

 

Jag vill vara med

Hur skapar vi framtids-säkra städer?

Infrastrukturen för spill- och dagvatten står inför stora utmaningar.

Men det finns lösningar!

Vilka ämnen belyser vi?

Vi tittar närmare på de ämnen som är högaktuella för våra vatten- och avloppslösningar.
Vi publicerar löpande dokument, artiklar och referensobjekt som sätter spotlight på de utmaningar som vårt samhälle står inför.

 

Spillvattensystemens prestanda

Vad behövs för att ett spillvattensystem ska fungera optimalt?
Vi utforskar olika tillgängliga lösningar som gör stor skillnad för slutresultatet!

Ladda ner teknisk rapport (ENG)

Dagvattenhantering

Innovationer och ny teknik hjälper oss att bekämpa
klimatförändringarnas effekter.

Så, hur kan din stad bättre förbereda sig för klimatförändringar?

Ladda ner teknisk rapport (ENG)

Design av ledningsnät

Urbanisering och klimatförändringar innebär att vi måste se över hur vi planerar städer för framtiden.

Ta reda på vilka lösningar som finns tillgängliga för att hindra effekterna av dessa utmaningar när vi planerar design av ledningsnät.

 

Spotlight på produkter

Wavins dagvattenbrunn PLUS

Vår nya Wavin Dagvattenbrunn PLUS kombinerar hög driftsäkerhet med enkel installation och låga underhållskostnader. Detta är en mycket kostnadseffektiv lösning med robust och genomtänkt design.
Perfekt anpassad till svenska kommuner.

Läs mer

Wavins flexibla ståndarrör!

Wavins unika korrugerade ståndarrör minskar tjälskador och ser till att brunnsbotten stannar där den ska vara, för all rörelse upptas av elasticiteten i det korrugerade ståndarröret.

Läs mer

Wavin RIB

Wavin RIB är Wavins nya solida och dubbelväggiga rörsystem för spillvatten.
Röret har ett stort antal fördelar som gör det lätt att montera och extremt hållbart.

Läs mer