Fördröjning och infiltration

Om man kan hantera nederbördstopparna under ett skyfall kan riskerna för översvämningar minskas. Våra fördröjningslösningar ger dig full kontroll vid bortledning av dagvatten. Infiltration säkrar en långsam bortledning till omkringliggande jord. Kombinationen av fördröjning och infiltration ökar möjligheterna att hantera större regnmängder.