Dagvattenbrunn PLUS

Vår nya Wavin Dagvattenbrunn PLUS kombinerar hög driftsäkerhet med enkel installation och låga underhållskostnader. Detta är en mycket kostnadseffektiv lösning med robust och genomtänkt
design. Perfekt anpassad till svenska kommuner.

Vi sätter spotlight på Wavin Dagvattenbrunn PLUS och kör landet runt för att dema hos kommuner, entreprenörer och grossister. Vi kommer gärna till dig!
* du godkänner att du får nyhetsbrev från Wavin. Här hittar du Wavins privacy & cookie statement.

Vår senaste produktnyhet!

Vill du veta mer?
Kontakta Wavin idag!

Wavins dagvattenbrunn PLUS

Dubbelt så snabb
installation utan behov
av lyftutrustning.

Wavins dagvattenbrunn PLUS

Hanterar dubbelt så mycket slam
innan den behöver rengöras.

Jäm­för!

Funktionaliteten är testad på tre
liknande brunnar men med olika
design invändigt.