Låt oss bekämpa översvämningar och torka tillsammans

Träd gör städerna levande. Syret som träden producerar bidrar till en förbättrad luftkvalitet och levande stadsmiljö. Vid höga temperaturer på sommaren fungerar träden som en form av naturlig luftkonditionering.

Rotkammarsystem – gynnsamt för stadens träd

Vad är en Wavin TreeTank?

Med hjälp av Wavin Tree Tank styrs rötterna nedåt bort från markytan. Där hittar de tillräckligt med vatten och förankrar sig ordentligt mot vindbelastningen. I kombination med Wavins system för dränering, bevattning och luftning kan Wavin TreeTank förbättra odlingsförhållandena ytterligare . Detta skapar en hållbar, flexibel och skyddande tillväxtzon med maximal och optimal användning av ytvattnet.

Tillväxtmöjligheter för rötterna

Rotkammarsystemet ger träden utrymme för rötterna. Här får de möjlighet att utvecklas fritt och ger trädet tillräckligt med näringsämnen för en sund tillväxt. I områden med dåliga tillväxtförhållanden, som under asfalterade ytor eller nära trafikområden förhindras rottillväxt ofta av stötar, vibrationer och komprimering av planteringsområdet.

Snabb och flexibel installation

Integrerade handtag och lätta komponenter gör hanteringen mycket enkel när du installerar Wavin TreeTank. Eftersom alla enheter är integrerade behövs inte små delar eller andra tillbehör för montering. Ingen extra utrustning krävs.

Maximal konstruktionsfrihet

Konceptet bygger på ett litet antal väl genomtänkta komponenter. Dessa är utformade på ett sådant sätt att de har olika funktioner beroende på behov. På detta sätt finns det möjligheterna nästan obegränsade:

  • Optimal användning av utrymme
  • Variabel konstruktionshöjd
  • Hög vertikal och horisontell lastkapacitet

Låt oss prata om Wavin TreeTank!

Hur kan vi hjälpa din stad få friskare träd?

Kontakta oss

Så här fungerar Wavin TreeTank!

Läs mer om Wavin TreeTank

Broschyr om träd i städer – och Wavin TreeTank

Syret som träden producerar bidrar till en förbättrad luftkvalitet och bättre stadsmiljö. I broschyren kan du läsa om vilka fördelar som träd i städer bidrar med  och vad Wavin TreeTank kan göra för att optimera trädens tillväxtförhållanden. Ladda ner TreeTank-broschyren här