Układanie rur kanalizacji zewnętrznej z PVC-U w warunkach zimowych

Układanie rur kanalizacji zewnętrznej z PVC-U w warunkach zimowych, przy niskich temperaturach (<5ºC) jest możliwe, choć wymaga uwzględnienia ważnych aspektów.

 

Transport

Ze względu na zwiększoną podatność rur z PVC-U na pęknięcia i ukruszenia w niskich temperaturach, należy wyeliminować uderzenia mechaniczne podczas transportu, składowania, rozładunku i montażu rur. Szczególnej uwagi wymagają rozładunek z platformy samochodu, umieszczenie rur w wykopie oraz transport poziomy na placu budowy. (Pozostałe warunki transportu i składowania rur i kształtek z PVC-U powinny być zgodne z instrukcjami producenta).

 

Warunki pogodowe

Organizację prac należy dostosować do warunków temperaturowych i opadowych. Nie należy dopuszczać do powstawania w wykopie warstw śniegu lub zmarzliny, szczególnie w warstwie układania rur i podczas zakopywania wykopu.

 

Podsypka i zagęszczanie

Jako podsypki i obsypki należy używać gruntów nie zamarzniętych i nie zbrylowanych, ponieważ utrudnione (lub nawet niemożliwe) będzie uzyskanie wymaganego zagęszczenia gruntu, które odpowiedzialne jest za trwałość rurociągu w okresie eksploatacji. Nie wolno zasypywać rur gruntem zrzucanym z dużej wysokości. Zagęszczenie wykopu należy wykonywać warstwami ze szczególną ostrożnością w obszarze ułożenia rury.

W miarę możliwości stosować odbiory częściowe pozwalające na zasypanie wykopu do poziomu terenu.

 

Pozostałe czynności należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta rur oraz zaleceniami norm
PN-C-89224:2018-03P i PN-EN 1610.


Udostępnij stronęZatory w odwodnieniach i kanalizacji

przeczytaj artykuł

Systemy kanalizacyjne z tworzyw i z betonu

przeczytaj artykuł
X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się