wtorek, 6 marca 2018

Konferencja Stormwater Poland 2018

Wody Polskie - rola nowej instytucji w gospodarce
wodami opadowymi i roztopowymi

Podstawowym walorem cyklu konferencji ma być praktyczne spojrzenie na wody opadowe. Przedmiotem dyskusji nie będą problemy gospodarki wodami opadowymi w Polsce, lecz prezentacja konkretnych sposobów ich rozwiązywania oraz przedstawienie korzyści wynikających z racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. W proponowanych sesjach i panelach dyskusyjnych głos zabiorą autorytety oraz praktycy w zakresie wód opadowych z Polski i z zagranicy.

Podczas konferencji odbędą się sesje poświęcone innowacyjnym technologiom wód opadowych, kosztom zmian klimatycznych, wodom opadowym w planowaniu przestrzennym, ekohydrologii miejskiej oraz zarządzaniu przeciążonymi systemami odwodnienia. Poruszone zostaną również tematy dotyczące roli Wód Polskich w gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi oraz standardów utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowych. Firma Wavin Polska S.A. jest partnerem strategicznym konferencji.

Więcej informacji jest dostępnych na stronach organizatora: link


Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się