Regenwater

Toenemende, hevige regenval als gevolg van klimaatverandering verhoogt het risico van wateroverlast in stedelijke gebieden. Met Wavins geavanceerde regenwateropvang en -afvoersystemen draagt u bij aan een duurzame leefomgeving en duurzaam waterbeheer.

Straatafvoer

Door regenwater van daken zorgvuldig af te voeren, beperkt u de risico’s van waterschade en -overlast. Wavin biedt voor gebouwen verschillende effectieve oplossingen voor regenwaterafvoer.

Lees meer

Dakafvoer

Door regenwater van daken en straten zorgvuldig af te voeren, beperkt u de risico’s van waterschade en -overlast. Wavin biedt voor gebouwen, parkeerplaatsen en wegen verschillende effectieve oplossingen voor regenwaterafvoer.

Lees meer

Transport en drainage

Uw regenwaterbeheersysteem moet garant staan voor effectief transport en drainage, ongeacht het watervolume. Na optimalisatie met leidingen en verbindingen van Wavin kan uw systeem aan de strengste eisen voldoen.

Lees meer

Reinigen en filteren

Steeds vaker is het verplicht om opgevangen regenwater vóór lozing te ontdoen van olie, zand, slib en zware metalen. Met onze adviezen en oplossingen kunt u tegemoetkomen aan alle eisen.

Lees meer

Berging en infiltratie

Door pieken in het afstromend regenwater te reduceren beperkt u de risico’s van wateroverlast tot een minimum. Wavin biedt vele oplossingen voor efficiënte opvang en veilige afvoer van grote hoeveelheden regenwater. Bekijk het complete assortiment met verschillende infiltratiekratten en infiltratiesystemen.

Lees meer

Individuele afkoppelsystemen

Zoet water – dus ook regenwater – is kostbaar. Wavin levert projectspecifieke systemen om regenwater af te koppelen en te benutten om bijvoorbeeld de tuin te sproeien of de auto te wassen.

Lees meer