Lietus vakuuma sistēmas projektēšana

Projekts tiek veikts izmantojot „Wavin QuickStream“ profesionālo projektēšanas programmu, pamatojoties uz Jūsu iesniegtajiem datiem, un arī vēlmēm.

Mēs Jums sniegsim:

 • detalizētus vakuuma
 • sistēmas rasējumus;
 • sistēmas tehnisko specifikāciju;
 • hidrauliskās sistēmas datus;
 • materiālu sarakstu.

„Wavin QuickStream“ vakuuma lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmas aprēķini tiek veikti pilnīgi bezmaksas!

Jums ir nepieciešams:

 • griezties pie "Wavin Latvia" projektētājiem, iesniedzot projekta izpildei nepieciešamos datus, un sarunātā laikā Jums tiks iesniegti sistēmas rasējumi aksonometrijā un arī provizoriskā materiālu tāme, kura sastāv no materiālu specifikācijas un arī komplekta cenas.

QuickStream“ projekta izpildei ir jāiesniedz:

 • ēkas jumta rasējumi;
 • ēkas šķērsgriezumu rasējumi;
 • jāatzīmē vēlamās stāvvadu un arī izvadu vietas;
 • objekta vieta vai aprēķināta lietus intensitāte.

Papildus informācija, kura ir nepieciešama projekta izpildei:*

 • ēkas telpu plāns;
 • jumta konstrukcijas šķērsgriezuma rasējums.

* Papildus informācija ir vēlama, taču tā nav obligāti jāiesniedz kopā ar ēkas jumta un arī šķērsgriezumu rasējumiem.

Izpildītā projekta paraugs:

„QuickStream“ projektēšanas aprēķinu rezultāti:

 • sistēmas shēma aksonometrijā (ar cauruļu garumiem, cauruļu diametriem un arī ūdens daudzumiem l/s);
 • pilna sistēmas materiālu specifikācija (cauruļvadu, veidgabalu un arī stiprinājumu elementu daudzumi);
 • aprēķina rezultātu pārskats (ūdens līmeņi pie piltuvēm, plūsmas ātrumi un arī spiedieni katrā sistēmas cauruļvadā).