Ilgtspējības veicināšana ik uz soļa

Ilgtspējības veicināšana ik uz soļa

Esot nozarē vadošajiem ieguldītājiem apbūves vidē, esam cieši apņēmušies līdz 2025. gadam kļūt par savas nozares līderi ilgtspējības ziņā. To pamatojam ar reālu ieguldījumu, reālu rīcību, reāliem rezultātiem un reālu līderību un sadarbību ar klientiem, lietotājiem un piegādātājiem, lai līdz 2050. gadam sasniegtu oglekļa emisiju nulles līmeni. Mūsu mērķis ir veidot veselīgāku, ilgtspējīgāku vidi visiem.

Wavin TreeTank

AS+

Vai esat saskāries ar situāciju, kad tiek apgalvots, ka cita ražotāja prece atbilst Wavin AS+ parametriem? Droši sazinieties ar Wavin Baltic pārstāvjiem, kliedēsim mītus un konsultēsim. Wavin AS+ ir maksimāla trokšņu samazināšana, patiesa beztrokšņa notekūdeņu sistēma.