Sumontuotos sistemos slėgio bandymas

Baigus montavimo darbus, reikia atlikti sistemos nuotėkio ir slėgio patikrinimą. Bandymus galima atlikti vandeniu arba suspaustu oru. Atsižvelgiant į aplinkybes, atliekant bandymus vandeniu, gali reikėti papildomų priemonių, tokių kaip vandens išleidimas iš sistemos. Tokiu būdu bus išvengta sistemos užšalimo galimybės šaltuoju sezono metu bei legionelių, kurias sukelia stovintis vanduo.

Viena iš nuotėkio priežasčių gali būti neužpresuotas arba neteisingai užpresuotas sujungimas. Atliekant slėgio bandymą tiek vandeniu, tiek ir oru, tokias nesandarias vietas greitai aptiksite dėka unikalių Wavin Tigris jungčių savybių:

  • atliekant slėgio bandymą vandeniu neužpresuoti arba neteisingai užpresuoti sujungimai pratekės.

  • atliekant slėgio bandymą suspustu oru neužpresuoti arba neteisingai užpresuoti sujungimai garsiai švilps.

Slėgio bandymas vandeniu

Instaliacija turėtų būti užpildyta šaltu vandeniu, o po bandymo, esant reikalui, ištuštinta. „Tigris M5“ jungiamosios dalys turi „DLF“ nuotekio funkciją, kurios dėka visos neužpresuotos jungtys prateka. Jei užpildžius sistemą prie nedidelio slėgio (rekomenduotinas iki apytiksliai 2,5bar) aptinkama tokių neužpresuotų nesandarių jungiamųjų dalių, užspauskite jas presavimo žnyblėmis ir pratęskite slėgio bandymą. 

Sekančiu žingsniu pakelkite slėgį iki rekomenduojamo bandymams slėgio priklausomai nuo sistemos tipo (šaltas ir karštas vandentiekis, centrinis šildymas, grindinis šildymas) ir įsitikinkite, kad neatsirado nuotėkių ar nesandarumų.

Slėgio bandymo vandeniu pavyzdys:

 

Slėgio bandymas oru

Bandymas atliekamas suspaustu oru. „Tigris M5“ jungiamosios dalys turi akustinio nuotėkio perspėjimo funkciją, kurios dėka visos neužpresuotos jungtys skleidžia garsų švilpimą prie nedidelio slėgio (užtenka vos 0,15 bar). Toks slėgis neišstumtums jungčių iš vamzdžio, net jei jos buvo pamirštos užpresuoti. Jei garsu identifikuojamos neužpresuotos jungtys, jas reikia užspausti presavimo žnyplėmis. 
Sekančiu žingsniu pakelkite slėgį sistemoje iki maks. 3 barų ir įsitikinkite, kad neatsirado nesandarumų.
Bandymo metu turėtų būti naudojamas kalibruotas manometras, kurio intervalas yra 50% didesnis už bandymo slėgį.
 
Slėgio bandymo oru pavyzdys: