Nuotekų rezervuarai ir septikai

Wavin Labko siūlo platų septikų bei nuotekų kaupimo rezervuarų asortimentą. Šie įrenginiai naudojami kaimo vietovėse, kur žmonės gyvena nepastoviai.

Atsisiuntimai

Septikai Labko SAKO

Septikai yra pirminė buitinių nuotekų valymo pakopa kur iš nuotekų pašalinami nešmenys. Mechaniškai apvalytas vanduo patenka į infiltravimo lauką, kur grunte vyksta nuotekų biologinis valymas.

Nuotekų kaupimo rezervuarai Labko LOKA

Nuotekų kaupimo rezervuarai skirti surinkti buitines nuotekas ir saugoti jas iki tol kol jos bus išvežtos į nuotekų valyklą. Kuo didesnis bus parinktas rezervuaras, tuo rečiau teks kviesti nuotekų išvežimo cisterną.

Kas toliau?

Mūsų projektavimo skyrius padės parinkti tinkamą valymo įrenginį, bei suteiks išsamią informaciją, susijusią su srauto valdymu, bei išvalymo parametrais.