Bendrosios nuostatos

Vartotojo taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į Wavin internetinę svetainę. Naršydami mūsų svetainėje, Jūs sutinkate su mūsų internetinės svetainės vartotojo taisyklėmis ir sąlygomis. Pažymime, jog šios taisyklės ir sąlygos gali keistis. Svetainės lankytojams patariama reguliariai jas perskaityti ir sužinoti apie pakeitimus. Taisykles taip pat galima peržiūrėti pagrindinėje Wavin būstinėje, esančioje adresu Stationsplein 3, (8011 CW) Zvolė, Olandija. Norėdami gauti atspausdintą taisyklių versiją, kreipkitės elektroniniu paštu info@wavin.com.

Bendrosios nuostatos

Ši internetinė svetainė priklauso ir yra valdoma įmonės Wavin N.V.; bendrovė įkurta vadovaujantis Olandijos įstatymais, įmonės kodas 05078970 . Šiose taisyklėse ir sąlygose Wavin N.V. kartu su dukterinėmis bendrovėmis bei atskirai vadinama Wavin.

Informuojame

Wavin imsis visų reikalingų priemonių, kad šioje internetinėje svetainėje būtų skelbiama naujausia bei kuo tikslesnė informacija. Tačiau svetainės paskirtis yra tik informacinio pobūdžio, todėl joje skelbiama informacija negalima vadovautis siekiant apginti savo teises.

Atsakomybė

Įmonė Wavin nėra atsakinga už žalą arba sužalojimus, patirtus dėl jūsų prieigos, arba dėl negalėjimo prisijungti prie šios internetinės svetainės, bei jūsų pasitikėjimo šioje svetainėje skelbiama informacija, įskaitant bet neapsiribojant tokia žala, kurią sukelia jūsų kompiuterinei įrangai galintys pakenkti virusai, už sugadintą programinę įrangą arba duomenis, naudojamus elektroninius ryšius, įskaitant ir, bet neapsiribojant dėl nepakankamos elektroninių ryšių kokybės arba jų vėlavimo patirta žala, trečiųjų šalių arba kompiuterinių programų sukeltų elektroninių ryšių trikdžių arba manipuliavimo jais, taip pat kompiuterinių virusų perdavimo, nebent tokia žala yra tyčinio Wavin nusižengimo arba aplaidumo rezultatas.

Susietos svetainės

Wavin internetinėje svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitas trečiųjų šalių svetaines. Wavin neprisiima atsakomybės už šių puslapių turinį. Prašome atkreipti dėmesį, jog mūsų Privatumo ir slapukų nuostatos netaikomos renkant ir apdorojant jūsų duomenis tokiuose interneto puslapiuose. Įmonė Wavin nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, patirtus dėl jūsų prieigos arba negalėjimo prisijungti prie tokių internetinių svetainių bei jose skelbiamos informacijos, taip pat dėl jūsų naudojimosi bei pasitikėjimo šiuose puslapiuose skelbiama informacija. Nuorodos į šias svetaines skelbiamos tik Wavin internetinės svetainės vartotojų patogumui.

Kita vartotojo skelbiama informacija

Įmonė Wavin gali naudoti bei kopijuoti visą informaciją ir/arba medžiagą (“Medžiaga”), įskaitant idėjas, išradimus, sąvokas, metodikas, programinę įrangą arba joje atskleistą patirtį, kuriuos bet kokiu tikslu pateikė vartotojas. Tokių tikslų pavyzdžiais gali būti: Medžiagos atskleidimas trečiosioms šalims ir/arba siekis kurti, gaminti ir/arba reklamuoti šias Medžiagas. Įmonė Wavin nebus saistoma konfidencialumo įsipareigojimo šių Medžiagų atžvilgiu. Todėl vartotojas pripažįsta, kad įmonė Wavin nėra atsakinga ir nelaiko jos kenksminga dėl visų veiksmų, skundų, įsipareigojimų, patirtų, sukeltų arba sąlygotų dėl naudojamų ir/ar vartojamų Wavin Medžiagų.

Produktai ir paslaugos

Visiems įmonių Wavin parduodamiems produktams ir paslaugoms taikomos standartinės Wavin produktų pardavimo taisyklės ir sąlygos. Šių taisyklių kopiją galima užsisakyti elektroniniu paštu: info@wavin.com.

Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su šia internetine svetaine bei joje skelbiama informacija (teksto, vaizdo, išdėstymo, programinės įrangos bei kitų medžiagų forma) priklauso Wavin, nebent nurodyta kitaip. Wavin leidžia rodyti, saugoti ir atgaminti medžiagą iš šios internetinės svetainės tik ne komerciniams, asmeniniams ir informaciniams tikslams.

Wavin internetinės svetainės naudojimo sąlygos:

  • Jokia šios svetainės dalis negali būti platinama arba parduodama siekiant komercinės naudos arba politiniais tikslais.
  • Jokia šios svetainės dalis negali būti modifikuojama.
  • Kiekviena kopija arba nukopijuota dalis turi būti pažymėta autorinių teisių žyma (“iš Wavin internetinės svetainės”) bei nurodyta kopijos darymo data.
  • Visi internetinėje svetainėje rodomi prekių ženklai priklauso įmonėms Wavinarba įmonė buvo licenzijuota juos naudoti, nebent nurodyta kitaip.
  • Niekas šioje internetinėje svetainėje negali būti vertinama kaip suteikiantis licenziją ar teisę į prekių ženklus, autorines teises, patentą ar kokią kitą intelektinę nuosavybę, priklausančią Wavin.
  • Norint kitaip naudoti Wavin priklausančią intelektinę nuosavybę, taip pat visą skelbiamą informaciją, reikalingas raštiškas Wavin leidimas. Netinkamas šios internetinės svetainės turinio naudojimas yra griežtai draudžiamas.

Taikoma teisė, jurisdikcija

Ši internetinė svetainė yra prieinama iš įvairių valstybių visame pasaulyje. Kadangi kiekvienoje jų yra įstatymai, kurie gali skirtis nuo Olandijos teisės, naudodamiesi šia svetaine sutinkate, jog visiems klausimams, kilusiems dėl ar susijusiems su šioje svetainėje skelbiama informacija, bus taikoma Olandijos valstybės teisė. Tokių klausimų atvejais vartotojas taip pat sutinka su visiška Olandijos teismų jurisdikcija.

Atskyrimas

Jei šios internetinės svetainės Vartotojo taisyklės ir sąlygos visos arba iš dalies tampa negaliojančiomis, šalys toliau bus įpareigotos laikytis galiojančių nuostatų. Šalys pakeis negaliojančias nuostatas galiojančiomis bei turės kaip įmanoma panašesnę juridinę galią, kaip buvo numatyta nebegaliojančiose nuostatose, atsižvelgiant į šių Vartotojo taisyklių ir sąlygų turinį ir prasmę.