Sitoumuksemme

 

Wavin Finland tukee Suomessa ympäristönsuojelutyötä jakamalla omaa päivittäistä ammattitaitoa asiakkaidensa kanssa toteutettuihin projekteihin.

Lisäksi sitouduimme yhteistyössä BSAG - Elävä Itämeri säätiön kanssa kehittämään sade- ja hulevesien käsittelyjärjestelmiämme ja kouluttamaan alan osaajia riittävän korkean jäte- ja sadevesien käsittelyasteen takaamiseksi. 

Sitoumus oli monivuotinen ja jatkui aina vuoden 2016 loppuun.

Elävä Itämeri säätiö

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

RINKI Oy (aikaisemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) tuottaa tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä.