Muoviteollisuus ry - Putkijaosto

Muoviteollisuus ry on vuonna 1961 perustettu muovituotteita valmistavien yritysten oma elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen ja toimii laajassa yhteistyössä muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Muoviteollisuus ry osallistuu alansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa PlasticsEuropen ja monen muun alan yhteistyöjärjestön kautta.

Jaostot ovat Muoviteollisuus ry:n toiminnan ydin. Näissä tehdään alan tai intressiryhmän sisäistä yhteistyötä merkittävissä alankohtaisissa asioissa. Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi imagon nostatus, lainsäädäntöön vaikuttaminen, kierrätys- ja jätekysymykset, standardisointi ja harmonisointi sekä tiedottaminen ja muu viestiminen yhteisen asian puolesta.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry on Suomessa toimivien ympäristöalan yritysten perustama toimialajärjestö, joka ajaa luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja toimialan arvostuksen nostamista.

Yhteistyöllä elinkeinoelämän, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa varmistamme ympäristöliiketoiminnan parhaat toimintaedellytykset.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry on Kemianteollisuus ry:n jäsenliitto ja sitä kautta Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edunvalvonnan piirissä.

Öljy- ja Kaasutekniikka ry

ÖKT on öljy- ja kaasualan laitevalmistajien sekä palveluyritysten yhteinen yhdistys.

Yhdistys toimii jäsenistön yhteistyöfoorumina sekä edistää alan laitteiden ja palveluiden teknistä kehitystä ja turvallisuutta.

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus tarjoaa jäsenilleen erilaisia palveluja, jotta nämä voisivat entistä paremmin keskittyä omaan liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen.

Teknologiateollisuus tuntee yhä globaalimmassa kilpailussa toimivien jäsenyritystensä tarpeet ja on vahva vaikuttaja toimintaympäristön, liiketoiminnan ja työelämän kehittämisessä. Yhteinen järjestö tarjoaa jäsenyrityksilleen paikan tehdä yhteistyötä ja verkottua.

Kemianteollisuus ry

Joutsan tuotantolaitoksemme on Kemianteollisuus ry:n jäsen. Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa.