Sosiaalinen osallisuus

Tietoa ohjelmasta

Wavinilla on 45 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Varsinkin Latinalaisessa Amerikassa niitä sijaitsee alueilla, joilla vesi- ja viemäriverkosto sekä muu keskeinen infrastruktuuri eivät ole ajan tasalla.

Wavin haluaa tukea tällaisia alueita perustarpeiden kuntoon laittamisessa. Myönteisten vaikutusten luominen yhteisössä vaurastuttaa aluetta ja lisää paikallista yrittäjyyttä. Se taas parantaa Wavinin mahdollisuuksia saada motivoituneita työntekijöitä ja pitää heistä kiinni, tukea heidän perheitään ja vakauttaa tuotantolaitoksen toimintaympäristöä. Wavin tiedostaa myös henkilöstön monimuotoisuuden merkityksen. Kansainvälisessä yrityksessä henkilöstö on automaattisesti kansainvälistä ja monikulttuurista. Wavin on sitoutunut osallistavaan ja yhdenvertaiseen yrityskulttuuriin rekrytoinneissaan ja henkilöstönsä etenemismahdollisuuksissa. Ketään ei syrjitä rodun, etnisen alkuperän, sukupuolen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai identiteetin taikka iän perusteella.

 

Tavoitteet:

  • Vesirahastohankkeiden laajentaminen – kastelujärjestelmien jakelu ja asennus yhdeksässä kohteessa (v. 2025)
  • Vapaaehtoishankkeiden ja lahjoituskohteiden lisääminen 52:een Latinalaisessa Amerikassa ja EMEA:ssa (v. 2025)
  • Monimuotoisuutta ilmentävien rekrytointien määrän lisääminen 40 prosenttiin organisaatiossa (v. 2025)
  • Vesi-, sanitaatio-, hygienia- ja ravitsemuskohteiden (WASH’N) lisääminen kuuteentoista (v. 2025)
  • Standardoidun tiedonkeruun aloittaminen ja vaikutusarviointien tekeminen


Kaikki ohjelmamme