Kiertotalous

Tietoa ohjelmasta

Luonnonvarojen rajallisuus ja ilmastonmuutos ajavat yhteiskuntaa kiertotalouden suuntaan. Kiertotalousajattelun pitäisi alkaa jo aivan tuotteen elinkaaren alussa. Wavin on jo pitkään käyttänyt tuotteissaan kierrätysraaka-ainetta, jota saadaan oman tuotannon ohella muusta teollisuudesta ja kuluttajilta. Materiaalimme ja tuotteemme suunnitellaan uudelleen käytettäviksi ja kierrätettäviksi, jotta ne olisivat ympäristön ja talouden kannalta mahdollisimman arvokkaita. Kiertotalouden laajaan konseptiin sisältyy paljon muutakin kuin tuotteiden uudelleenkäyttö tai niiden eliniän pidentäminen. Lisäämme kierrätysmateriaalien käyttöä ja parannamme tuotteidemme kierrätettävyyttä entisestään sekä kehitämme hankintaprosessejamme jatkuvasti.

 

Tavoitteet:

  • Kierrätysmateriaalien osuuden nostaminen 25 prosenttiin (v. 2025)
  • Tuotteidemme kierrätettävyyden nostaminen 90 prosenttiin (v. 2025)
  • Ei kaatopaikkajätteen syntyä vuoden 2025 jälkeen.


Kaikki ohjelmamme