Neutralointi

Viemäriin johdettavan jäteveden liian korkealla tai alhaisella pH-arvolla on haitallinen vaikutus viemäriverkoston kuntoon ja jätevedenpuhdistamon toimintaan. Happaman tai emäksisen jäteveden neutraloinnilla estetään viemäriverkoston syöpyminen ja toimintahäiriöt jätevedenpuhdistamolla.