Wavin Finland

Tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat periaatteet - Wavin

Tällä sivulla kuvataan verkkosivuston www.wavin.fi (jäljempänä ”sivusto”) tietosuojaa ja evästeitä koskevat periaatteet. Periaatteet koskevat Wavin B.V. ja Wavin-Labko Oy, Visiokatu 1, 33720 Tampere, (jäljempänä ”me”) käsittelemiä tietoja (jäljempänä ”sinä” ja ”tietosi”) verkkosivuvierailijoista.

Näissä periaatteissa kuvataan, miten käytämme verkkosivuston kautta keräämiämme tietoja ja mitä oikeuksia sinulla on suhteessa henkilötietoihisi.
Teksti sisältää seuraavat tiedot:

1. Henkilötietojen kerääminen ja tallentaminen
2. Henkilötietojen luovuttaminen
3. Tietojesi turvaaminen
4. Tietojen poistamisen ajankohdat (säilytysajat)
5. Sinun oikeutesi 
6. Muokkaaminen
7. Ota yhteyttä

1. Henkilötietojen kerääminen ja tallentaminen 

Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoja, jotka yksilöivät luonnollisen henkilön suoraan tai epäsuorasti. Näihin tietoihin voivat lukeutua nimi- ja osoitetiedot sekä tietokoneesi IP-osoite.

Käsittelemme tietojasi alla määritettyjä tarkoituksia varten. Yksityiskohtaisempaa tietoa evästeiden kautta kerätyistä tiedoista löytyy kohdasta 2.  Wavinilla taltioimme asiaankuuluvaa tietoa sivuston käyntikerroista, kävijöistä, yhteydenotoista ja asiakkaista erilaisiin järjestelmiin voidaksemme palvella nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme niin hyvin kuin mahdollista. Tiettyjä tietoja voidaan käyttää yhteydenottoihin tai segmentoinnin ja profiloinnin apuna. 

Seuraavassa kuvataan, minkä tyyppisiä tietoja tallennamme ja miksi näitä tietoja tarvitaan.

A. WAVIN-KÄYTTÄJÄTILI
Tarjotakseen sinulle mahdollisuuden kirjautua omaan Wavin-käyttäjätiliisi, jonka kautta pääset käsiksi personoituihin palveluihin, valikoimiin ja/tai hinnastoihin, Wavin tallentaa käyttäjänimesi (sähköpostiosoite), salasanasi, sukupuolesi, etunimesi, sukunimesi ja yrityksesi nimen. Meillä on oikeus käsitellä näitä tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) nojalla, sillä ne tarvitaan pääsyn tarjoamiseksi sivustolle.

Sinun on siis luovutettava henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten. Mikäli et luovuta henkilötietojasi, emme voi päästää sinua kirjautumaan käyttäjätiliisi tai tarjota sinulle tietoja hinnastoista.

B. YHTEYDENOTTOLOMAKKEET
Voidaksemme vastata yhteydenottolomakkeiden kautta lähetettyihin kysymyksiin tai kommentteihin, saatamme pyytää sinua ilmoittamaan sähköpostiosoitteesi sekä halutessasi nimesi ja yrityksesi nimen. Meillä on oikeus käsitellä näitä tietoja GDPR:n artiklan 6(1)(f) nojalla, sillä tarvitsemme ne vastataksemme kysymykseesi. Sinun on siis luovutettava henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten. Mikäli et luovuta tietojasi, emme välttämättä pysty ottamaan sinuun yhteyttä ja vastaamaan kysymykseesi.

C. UUTISKIRJE 
Saadaksesi Wavin-uutiskirjeen sinun on ilmoitettava meille sähköpostiosoitteesi ja halutessasi nimesi, sukupuolesi ja lisätietoja, kuten yrityksesi nimen ja toiminnallisia luokituksia sisällön kohdentamiseksi. Jos olet uutiskirjeemme vastaanottaja, voimme käyttää verkkokäyttäytymistäsi uutiskirjeen ja sivuston personointiin sinua varten. Meillä on oikeus käsitellä näitä tietoja hyväksyntäsi perusteella. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa hyväksyntäsi. Mikäli et luovuta tietojasi tähän tarkoitukseen, emme voi toimittaa sinulle uutiskirjettämme.

D. VERKKOKAMPANJAT
Wavin lanseeraa usein erilaisia kampanjoita motivoidakseen nykyisiä ja tulevia asiakkaitaan sekä pitääkseen heihin yhteyttä. Uutiskirjeen tilaustietojen lisäksi voimme pyytää esimerkiksi osoitteita, puhelinnumeroita ja tuotteiden käyttötietoja tarjotaksemme sivuston kävijöille ja käyttäjille asianmukaista sisältöä ja viestejä hintavertailua ja muita tarkoituksia varten. Lisätietoja tarjotaan kunkin kampanjan yhteydessä. Meillä on oikeus käsitellä näitä tietoja hyväksyntäsi perusteella. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa hyväksyntäsi. Mikäli et luovuta henkilötietojasi tähän tarkoitukseen, emme voi tarjota sinulle asiaankuuluvia sisältöjä ja viestejä.

E. SÄHKÖPOSTIMARKKINOINTI
Voimme taltioida sähköpostiosoitteesi ja valinnaisesti nimesi, nimikirjaimesi, sukupuolesi ja lisätietoja, kuten yrityksesi nimen tai toiminnallisen luokituksen, lähettääksemme sinulle kaupallisia sähköpostiviestejä. Meillä on yleisesti ottaen oikeus käsitellä näitä tietoja hyväksyntäsi perusteella. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa hyväksyntäsi. Jos kuitenkin tarkoituksella luovutat meille yhteystietosi vastaanottaaksesi kaupallisia sähköpostiviestejä tai olet nykyinen asiakkaamme (henkilö, jolle olemme myyneet tuotteen tai palvelun ja jonka yhteystiedot on kerätty tässä yhteydessä) ja sähköposti koskee samanlaisia tuotteita tai palveluja, voimme käsitellä henkilötietojasi ilman suostumustasi GDPR:n artiklan 6(1)(f) nojalla, sillä kyseiset tiedot tarvitaan liiketoimintamme toteuttamiseen. Tässä tapauksessa voit esittää vastalauseen henkilötietojesi käytöstä milloin tahansa, kun lähetämme sinulle sähköpostiviestin.

F. SOSIAALINEN MEDIA
Hyödynnämme sosiaalista mediaa sisällön tuomiseen asiakkaidemme saataville, jotta he pystyvät pitämään yhteyttä Waviniin suosimissaan ympäristöissä. Voimme tallentaa yhteystapahtumia ja toimia, kuten vastauksia sisältöömme tai sosiaalisen median sivustoillemme lähetettyjä viestejä. Saatamme myös yhdistää tietoja aktiivisuudestasi sosiaalisessa mediassa sivuston käyttötietoihin personoidaksemme sivuston käyttökokemusta vastaamaan sinun tarpeisiisi. Meillä on oikeus käsitellä näitä tietoja hyväksyntäsi perusteella. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa hyväksyntäsi. Mikäli et luovuta henkilötietojasi tähän tarkoitukseen, emme voi kerätä tietoja ja niiden avulla personoida sivustomme käyttökokemusta juuri sinulle.

G. WAVIN ACADEMY
Voidaksemme rekisteröidä sinut Wavin Academyn koulutukseen saatamme pyytää käsiteltäväksi nimesi, yrityksesi nimen, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Meillä on oikeus käsitellä näitä tietoja GDPR:n artiklan 6(b) nojalla, sillä ne tarvitaan sopimuksen muodostamiseen. Sinun on siis luovutettava henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten. Mikäli et luovuta henkilötietojasi tähän tarkoitukseen, emme voi tarjota sinulle koulutusta.

H. EVÄSTEET
Wavin käyttää evästeteknologiaa ja vastaavia teknologioita kerätäkseen lisätietoja sivuston käytöstä sekä parantaakseen palvelutarjontaansa.

Mitä eväs­teet ovat?

Eväs­te on pieni ja yk­sin­ker­tai­nen tie­dos­to, joka tal­len­ne­taan lait­teel­le­si esim. verk­ko­si­vus­ton pe­rus­toi­min­to­jen tar­joa­mi­sek­si. Sen avul­la tal­len­ne­taan ase­tuk­se­si ja miel­ty­myk­se­si sekä ke­rä­tään ti­las­to­tie­to­ja. Käy­tös­sä on eri­lai­sia omi­nai­suuk­sil­taan ja toi­min­noil­taan poik­kea­via eväs­tei­tä, joi­den säi­ly­mi­ses­sä käyt­tä­jän lait­teel­la voi olla eroja: is­tun­toe­väs­teet pois­te­taan jo­kai­sen se­lausis­tun­non jäl­keen, kun taas py­sy­vät eväs­teet voi­daan tal­len­taa lait­teel­le tiet­tyyn omis­ta­jan mää­rit­tä­mään päi­vään saak­ka. Eväs­tei­den ohel­la hyö­dyn­näm­me muita di­gi­taa­li­sia kei­no­ja tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen ja nii­den lu­ke­mi­seen pää­te­lait­teil­ta. Kä­sit­te­lem­me ky­sei­siä me­ne­tel­miä sa­mal­la ta­voin kuin eväs­tei­tä, ja jos viit­taam­me näis­sä tie­to­suo­ja­pe­ri­aat­teis­sa eväs­tei­siin, viit­taam­me sa­mal­la myös näi­hin me­ne­tel­miin.

Mitä eroa on en­sim­mäi­sen os­a­puo­len ja kol­man­nen os­a­puo­len eväs­teil­lä?

Me teem­me eron en­sim­mäi­sen os­a­puo­len ja kol­man­nen os­a­puo­len eväs­tei­den vä­lil­lä. Termi ”os­a­puo­li” viit­taa tässä yh­tey­des­sä eväs­tees­sä mää­ri­tet­tyyn verk­ko­tun­nuk­seen: eväs­teet aset­ta­vaan verk­ko­si­vus­toon. En­sim­mäi­sen os­a­puo­len eväs­tei­tä hal­lin­noi Wavin itse tai niitä käy­te­tään sen puo­les­ta, ja ne viit­taa­vat Wa­vi­nin verk­ko­tun­nuk­seen. Kol­man­nen os­a­puo­len eväs­teet ovat kol­man­sien os­a­puo­lien aset­ta­mia, ja ne viit­taa­vat ky­seis­ten kol­man­sien os­a­puo­lien verk­ko­tun­nuk­siin. Esi­mer­kik­si: Jos si­joi­tam­me si­vus­tol­lem­me You­Tu­be-vi­deon, lait­teel­le­si tal­len­ne­taan myös You­Tu­be-verk­ko­tun­nuk­sen eväs­tei­tä.

Mitä evästeitä Wavin tarkalleen ottaen käyttää?

Käytämme sivustollamme seuraavanlaisia evästeitä, ja tarjoamme myös selvitykset niiden käyttötarkoituksista. Evästeiden tarkat yksilöintitiedot, profilointitarpeet, asetukset ja tallennusajat löytyvät täältä. Voit muuttaa asetuksiasi tämän linkin kautta.

Evästetyyppien selvitykset

 

Evästetyyppi Ensimmäinen/kolmas osapuoli Selvitys
Toiminnalliset evästeet Ensimmäisen osapuolen evästeet Toiminnallisten evästeiden avulla Wavin helpottaa kirjautumistasi mahdollisille käyttäjätileillesi ja yhteydenottolomakkeiden lähettämistä.
Wavin voi myös tallentaa laitteellesi evästeitä sivuston muutosten ja parannusten testaamiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.
Analyyttiset evästeet Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet Analyyttisten evästeiden avulla pystymme tunnistamaan ja laskemaan sivuston kävijämääriä, seuraamaan kävijöiden käyttäytymistä ja tallentamaan tietoja luetusta sisällöstä. Näin näemme, miten usein tietyillä sivuilla vieraillaan, ja pystymme määrittämään sivustomme ja/tai palvelujemme suosituimmat osa-alueet. Tämä auttaa meitä kehittämään sivustoa ja sinulle tarjottuja palveluja.
Evästeiden personointi Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet Muutamat kolmannen osapuolen evästeet voivat tallentaa laitteelle evästeitä, joilla seurataan yksilöllistä käyttäytymistä Wavinin sivustolla. Tarkoituksena on luoda ja tarjota entistäkin parempaa ja personoidumpaa tai asianmukaisesti segmentoitua sisältöä. Lisätietoja sovelletusta logiikasta sekä kuvatun käsittelyn merkityksestä ja arvioiduista vaikutuksista löytyy täältä


Huomaa, että Suomen lainsäädäntö voi velvoittaa Wavinin pyytämään sinun suostumuksesi tiettyjen evästeteknologioiden käyttöön. Näissä tapauksissa pyydämme suostumuksesi evästeiden tallentamiseen saapuessasi sivustolle. Mikäli et suostu evästeen tallentamiseen, tiedostoa ei siirretä laitteellesi. Tällöin emme kuitenkaan pysty personoimaan sivuston sisältöä sinun tarpeisiisi. Mikäli olet antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön, voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa. 

Jos estät toiminnallisten tai analyyttisten evästeiden käytön, Wavin ei saa tietoja sivuston toiminnasta ja sisällön laadusta, eikä näin ollen pysty parantamaan sivuston käyttökokemusta. 

Lisätietoja suostumuksen peruuttamisesta tai muuttamisesta sekä evästeiden aktivoinnista, deaktivoinnista ja poistamisesta löytyy verkkoselaimesi ohjetoiminnon kautta avattavista ohjeista. Linkit eri selaimien evästeasetusten muuttamiseen löytyvät täältä. Huomaa, että jos määrität selaimesi poistamaan evästeet käytöstä, sivusto ei välttämättä toimi oikein ja osa sen palveluista ja toiminnallisuuksista ei välttämättä ole käytettävissä tai toimi asianmukaisesti. Voit näin ollen joutua muokkaamaan tai määrittämään käsin tiettyjä asetuksia joka sivustokäynnin yhteydessä. 

2. Henkilötietojen luovuttaminen

Pääasiallisesti emme luovuta henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseville konserniyrityksille. Voimme kuitenkin jakaa tietojasi EU:n sisällä sijaitsevien konserniyritysten kanssa.

Kolmansien osapuolien on mahdollista käyttää evästeitä sivustomme kautta. Tietoja keräävät tahot on ilmaistu oheisessa evästeluettelossa.

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat meille tietokanta-, palvelin-, huolto-, turva- ja markkinointipalveluja tai muita vastaavia palveluja (jäljempänä ”tietojenkäsittelijät”). Velvoitamme tietojasi käsittelevät kolmannet osapuolet pitämään tiedot salassa ja käsittelemään niitä ainoastaan meidän määrittämiimme käyttötarkoituksiin. Osa näistä kolmansista osapuolista toimii ETA:n ulkopuolella. Olemme solmineet rekisterinpitäjän ja tietojenkäsittelijän välisiä EU-mallisopimuslausekkeita ETA:n ulkopuolisten tietojenkäsittelijöidemme kanssa varmistaaksemme, että työllisyystietosi suojataan riittävällä tavalla. Mikäli haluat tutustua kyseessä oleviin tiedonsiirtosopimuksiin, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä näiden tietosuojaperiaatteiden lopusta löytyviä yhteystietoja. 

Voimme lisäksi luovuttaa tietojasi eteenpäin lain mielestämme niin vaatiessa tai vastauksena lainmukaiseen vaatimukseen.

3. Tietojesi turvaaminen

Toteutamme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojataksemme henkilötietojasi tahatonta ja laitonta tuhoutumista tai häviämistä, muokkausta, luvatonta luovutusta tai käyttöä ja muuta laitonta käsittelyä vastaan. Vaadimme myös tietojenkäsittelijöitämme toteuttamaan mainittuja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

4. Tietojen poistamisen ajankohdat (säilytysajat)

Tietojasi säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niihin käyttötarkoituksiin, joihin ne on kerätty, ellei laissa muuta määrätä. Jos esimerkiksi poistat käyttäjätilisi tai estät yhteydenotot ja viestit, me poistamme asianmukaiset tiedot, ellei niitä tarvita muuhun näiden periaatteiden mukaiseen tarkoitukseen tai ellei laki velvoita meitä säilyttämään tiedot.

Lisätietoja tiettyjen evästeiden säilytysajoista saat evästeluettelosta kohdasta 1(H). 

5. Oikeutesi

Voit ottaa meihin yhteyttä näiden tietosuojaperiaatteiden lopusta löytyvien yhteystietojen kautta, mikäli haluat
- tietää, käsittelemmekö ja käytämmekö henkilötietojasi,
- korjata tietojasi,
- poistaa tietojasi,
- rajoittaa tietojesi käyttöä, 
- kieltää tietojesi käytön ja/tai
- tietosi lähetettävän toiselle organisaatiolle.

Voimme pyytää sinua antamaan lisätietoja varmistaaksemme henkilöllisyytesi. Lähetämme lisätietoja toteutetuista toimenpiteistä ilman kohtuuttomia viivytyksiä ja joka tapauksessa kuukauden sisällä pyynnöstä. Tätä ajanjaksoa voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella kuukaudella pyyntöjen haastavuuden ja määrän mukaan. Ilmoitamme viivästyksistä kuukauden kuluessa pyynnöstäsi, ja ilmoitamme samalla niiden syyt. 

Sinulla on oikeus tehdä valitus johtohenkilöstölle milloin tahansa.

6. Muokkaaminen

Tietosuoja- ja evästeperiaatteitamme muokataan kerran vuodessa. Viimeisin versio on aina saatavilla osoitteessa www.wavin.fi

7. Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä tarkistaa tietosi, ota meihin yhteyttä: 

info.fi@wavin.com
020 1285 200

Wavin-Labko Oy
18.5.2018