Vi sætter spot på vores underjordiske infrastruktur

Kloakker og regnvandsløsninger løber som det moderne samfunds usynlige infrastruktur lige under vores fødder. Men de er bogstaveligt talt gemt i mørket uden den opmærksomhed, de fortjener. Vi sætter spot på en underjordisk, aldrende infrastruktur, som er under stort pres fra klimaforandringerne og en stadig øget urbanisering.

Vi viser dig nye produkter, deler tekniske og informative dokumenter, giver dig cases, og holder dig generelt opdateret på vores ekspertise inden for håndtering af spildevand og regnvand.

Tilmeld dig nu!

Hvordan kan vi fremtidssikre vores underjordiske infrastruktur?

Det er ikke meningen, at mennesker skal vide, hvad der foregår under overfladen i byerne. Bortset fra os, der arbejder med spildevand og regnvandshåndtering. Et aldrende kloaksystem, klimaforandringer og en støt stigende folkevandring mod byerne kræver, at vi har konstant fokus på udviklingen.

Sammen med ingeniører, entreprenører, forsyninger og kommuner arbejder vi hver dag på at sikre både byer og landområder de bedste produkter og løsninger til opgradering og fremtidssikring af vores underjordiske infrastruktur.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores VA nyhedsbrev, hvor vi lancerer produkter, publicerer cases og deler viden om fremtidens bæredygtige løsninger til spildevand og regnvand.

Hvilke emner belyser vi?

Vi går under jorden og kigger på de emner, der er højaktuelle for vores undergrund. Vi publicerer løbende hvidbøger, artikler og cases, der sætter spot på de udfordringer, vi som samfund står over for.

Spildevandssystemernes performance

Hvad skal der til for at spildevandsystemer fungerer optimalt?
Vi sætter spot på systemerne og løsningerne til efteråret, hvor vi kigger på emner som tæthed og samlinger.

Regnvandshåndtering

Kommuner, forsyninger, arkitekter, ingeniører og producenter arbejder alle tæt sammen om at skabe nye måder og løsninger til at fremtidssikre vores byer mod overskydende overfladevand.
I hvidbogen "Urban Storm Water Management" kigger vi på nogle af de udfordringer, vi står over for som resultat af klimaforandringer og migrationen mod byerne.

Download "Urban Storm Water Management" [på engelsk]

Network design

Øgede mængder nedbør og flere mennesker i byerne kalder på nye måder at tænke byplanlægning på.

Som producent af både spildevands- og regnvandsløsninger er vi med til at udvikle nye og smarte produkter til håndtering af vand i begge kategorier - sammen og hver for sig. Vi sætter fokus på nye metoder og de nye produkter, vi som producent kan bidrage med, når fremtidens byer designes.

PRODUKTNYT

Nyt innovativt filter i rendestensbrønde

Wavin Rendestensbrønd PLUS udfordrer principperne for design af rendestensbrønde. Find ud af meget mere om det nye filter og brøndens mange fordele.

Se case og hent brochure her

Wavin RIB - 100% i orden

Det nye Wavin RIB er et solidt, dobbeltvægget rørsystem til transport af spildevand - og det lever op til Wavins vanlige høje standarder.

Læs mere og hent datablad her

Ny generation af Multiflex 1250

Vi introducerer en helt ny generation af vores specialbyggede brønde. Den nye Multiflex 1250 kombinerer de gode egenskaber fra Tegra brøndene med Multiflex' dimensioner og fleksibilitet.

Hent brochure her