Vi kan bygge bedre og klimatilpassede byer

Efterhånden som vores byer vokser og håndterer virkningerne af klimaforandringer, skal de beslutninger, vi træffer, være smartere og mere sammenhængende, hvis vi skal løse de fem store udfordringer inden for klimarobusthed: oversvømmelser, tørke, varmestress, grundvandsudtømning og overfladevandsforurening. Vi kan ikke gøre det alene. Derfor arbejder vi tæt sammen med byplanlæggere, arkitekter, ingeniører og mange andre for at sikre, at vores byer kan tilpasse sig til klimaudfordringerne, så vi er beskyttet nu og i fremtiden.

8°C

Flere træer i byen kan hjælpe med at afkøle luften op til 8 °C

70%

af verdens storbyer oplever tørke

100%

stigning i global energieffektiv byggeaktivitet hvert tredje år

Vores perspektiv på klimatilpasning

At arbejde på at bygge en blå/grøn infrastruktur med en solid regnvandsløsning er et underjordisk puslespil mht. størrelse og plads. Det handler også om bæredygtighed og miljøpåvirkning, trafikbelastning, vedligeholdelsesbehov, lokale love og regler og meget mere. Små handlinger og inddragelse af alle beslutninger kan få stor indflydelse på løsningen af dette puslespil. 

Muliggør genbrug af regnvand
Regnvandstanke for at forhindre oversvømmelse er påkrævet ved lov i de fleste lande, men er i øjeblikket tomme 95 % af tiden, og det meste af vandet føres til kloaksystemet efter kraftig regn. Hvis vi brugte den tilgængelige teknologi, kunne vi genbruge vandet til at bevare grønne områder og infiltrere det i vores grundvand for at undgå udtømning.

Undgå kloakoverløb ved kraftig regn
Digitale værktøjer såsom sensorer, der muliggør forebyggende vedligeholdelse og forbedret produktdesign, kan beskytte byens kloaksystemer mod fejl på grund af tilstopning. Sensorer kan overvåge og sikre, at rengøring kun udføres, når det er nødvendigt, og det vil spare på byens omkostninger og ressourcer. Mens vejbrønde med filtermuligheder beskytter kloakkerne mod tilstopning på grund af affald.

Beskyttelse af træer
Mere end nogensinde har vores byer nu brug for træer for at skabe skygge, modstå varmestress og give os komfort. Og med øget tung trafik, stress og flere flisebelagte områder har vores træer vanskelige vilkår. Vi kan hjælpe via simple løsninger såsom en rodtank, der forsyner træerne med luft til at ånde, og opsamling af vand til tørre perioder."

 
Vi skal fremtidssikre vores løsninger og skabe nye standarder. I denne process stiller jeg spørgsmålet: Hvordan skaber jeg løsninger der holder - på trods af urbanisering, mangel på råvarer, klimaforandringer og digitalisering? Det hele ligger inden for mit arbejdsliv - jeg skaber med en 30 års horisont, og om 30 år er det 2050! Til den tid lever vi i en helt ny verden, hvor vi er klimatilpassede, cirkulære, CO2-neutrale, fremtidssikrede og intelligente.
Sacha Stolp , Direktør for Innovation for Future-Proof Assets Program i Amsterdam

Vi skaber bedre løsninger