Rendestens og Tagnedløbsbrønde

Vores rendestens- og tagnedløbsbrønde tilbyder en fleksibel løsning til regnvandshåndtering. Med standardtilslutningsdimensioner på 110 mm, 160 mm eller 200 mm og valgfri vandlås leveres disse brønde i enten 35 eller 70 liters volumen. Derudover tilbyder vi MULTIFLEX-løsninger med skræddersyede størrelser, højder og tilslutninger, tilpasset individuelle behov.

Disse brønde er konstrueret med korrugeret opføringsrør, enten 315 mm eller 425 mm i diameter, der giver dem en stærk struktur og modstand mod vertikale påvirkninger.

Vores sortiment omfatter også tagnedløbsbrønde, velegnede til både standard- og vejafvanding. Vi tilbyder ekspertise og viden inden for regnvandshåndtering for at sikre kvalitet og omkostningseffektive løsninger gennem alle projektfaser.

Et filter for blade og affald før regnvandsbassinerne

I umiddelbar forbindelse med regnvandskassetterne har man sat90 styks70 L TEGRA Rendestensbrønde, der med det koniske filter mindsker udledningen af plastaffald, løv og andre materialer til regnvandsbassinerne...

TEGRA Rendestensbrønd i fokus

Plastaffald som sugerør, slikpapir, kaffelåg samt slam og blade er store udfordringer for et rent vandmiljø. Brønden udfordrer principperne for udformning af nedløbsbrønde.

TEGRA Rendestensbrønd er designet med et konisk filter til at tilbageholde så meget affald og slam som muligt i brønden og således modvirke tilstopning af kloaksystemet og affald i recipienter...

Based on your cookie settings, we can unfortunately not display this video. Click the link below in order to view the video.

https://www.youtube.com/embed/hVVSQqGJI8g?si=ij7U9vXMuPxfH_N2