Hvor vi kan gøre en forskel

Sammen skal vi skabe attraktive byer, vi kan leve i, og hvor vi føler os trygge og hjemme. Vi bidrager, ved at skabe sikker og effektiv vandforsyning, bedre sanitet og hygiejne, klimaresistente byer samt effektivt og et mere bæredygtigt byggeri.

Wavin - Dette er min by

Træf de rigtige beslutninger - Dette er min by

Dette ved vi med sikkerhed

Klimaforandringerne og deres følger vil fortsat være et missionskritisk spørgsmål i de kommende årtier. Og byerne mærker tyngden af disse udfordringer. Wavin har i en tidligere video, "Jeg er din by", givet byerne en stemme – og udtrykker udfordringerne, som de står over for, og hvordan de har brug for os (borgerne) til at gøre dem klar til fremtiden.

Klimatilpasning i byerne er afgørende for vores fremtid

Sammen skal vi skabe attraktive byer, vi kan leve i, og hvor vi føler os trygge og hjemme. Og derfor er alle beslutninger, vi træffer nu, afgørende for, at byerne kan modstå klimaforandringerne.

Klik igennem vores fire løsningssøjler for at læse om de områder, hvor Wavin kan gøre en forskel – med din hjælp – som ligesindede kunder, partnere/alliancer, interessenter og engagerede borgere. Vi er alle ansvarlige for denne planet. Det er vores hjem. Lad os fremtidssikre den. Sammen.

Sikker og effektiv vandforsyning

Fremtidige generationer står over for et underskud på 40% i forholdet mellem forsyning af og efterspørgsel på vand, så det er afgørende, at alle beslutninger tæller med, hvis vi vil reducere vandudsivning og vandforurening i aldrende rør.

Bedre sanitet og hygiejne

Med en by, der kun udskifter 1% af sine kloakrør hvert år, kan det tage op til 100 år at forny hele byens system. Vi skal tænke over de beslutninger, vi træffer, når det drejer sig om at installere nye kloaksystemer.

Klimaparate byer

Ekstremt vejr lægger pres på vores byer. En kombination af ekstrem tørke og kraftig nedbør i tæt befolkede byer forårsager en række alvorlige miljømæssige og sociale problemer. Vores udfordring er at få enhver beslutning til at tælle i vores søgen efter holdbare løsninger på klimaforandringer – og hvordan byer skal tilpasse sig til disse udfordringer.

Effektivt og bæredygtigt byggeri

Vi bidrager til effektive, bæredygtige løsninger til byggeri og bolig – alle beslutninger er vigtige for os, både før, under og efter byggeprocessen.

Jeg er din by

Byer mærker tyngden af udfordringerne ved at være klimaresistente og samtidig håndtere massiv urbanisering. Vi har i videoen "I Am Your City" givet byerne en stemme og udtrykker udfordringerne, som de står over for, og hvordan de har brug for os (borgerne) til at gøre dem klar til fremtiden.