Biogas

Biogas dannes, når organisk materiale fordøjes af naturligt forekommende tarmbakterier i lukkede, iltfrie tanke. Bruges til produktion af el og varme i kraftvarmeværker.