Behandling og rensning

Der kan være behov for andre løsninger end traditionel afledning for at håndtere spildevand. Der er ofte krav til behandling eller rensning af spildevand som indeholder olie, fedt eller partikler inden tilledning til kloaksystemet.