Rensning

Myndighederne kræver stadig oftere, at forurenende stoffer fjernes fra det opsamlede regnvand, før det bortledes. Forurenende stoffer omfatter olie, sand og slam samt tungmetaller. Wavin kan give dig både ekspertrådgivning og de løsninger, der sikrer opfyldelse af alle krav i love og standarder.