úterý 19. ledna 2021

Obliba bezvýkopové technologie Compact Pipe roste i u nás

Moderní bezvýkopové technologie mají velkou budoucnost. Ať už se jedná o relininig, berstlining, řízené horizontální vrtání, pluhování nebo Compact Pipe, všechny tyto metody předčí ty klasické výkopové v rychlosti realizace, šetrnosti k životnímu prostředí a minimální nutnosti uzávěr veřejných komunikací. Záleží jen na rozhodnutí investora, ke které z těchto metod se na základě podmínek přikloní.

Instalace PE 100 RC potrubí bezvýkopovou technologií Compact Pipe probíhala i na podzim loňského roku, a to přímo v Bechyni. Předmětem byla sanace stávajícího potrubí vodovodního přivaděče pod komunikací, použitý materiál byl Compact Pipe RC voda DN400 v délce cca 150 m od výrobce Wavin. Byla to první etapa, další budou následovat v příštích letech.

Body image_news__Compact PIPE_750x465

Principem této technologie je zatažení nového potrubí do potrubí původního. Na rozdíl od metody relining, kde mezi stávajícím starým a nově zataženým potrubím vzniká volné mezikruží, které je nutné vyplnit např. bentonitovou směsí, však v tomto případě nové potrubí k tomu původnímu zevnitř těsně přilne (close-fit efekt).

Nová trubka, která se zatahuje do předem vyčištěného původního potrubí, je již ve výrobě předtvarovaná do tvaru písmena C. Předtvarované potrubí se velice jednoduchým způsobem zatáhne do stávajícího potrubí. Následuje fáze zahřívání PE potrubí v celé délce sanovaného úseku pomocí páry a díky vlastnostem a tvarové paměti materiálu PE 100 RC se trubka pomalu vrací zpět do kruhového tvaru, ve kterém byla vyrobena. Výsledkem je staticky nezávislé a silné potrubí, které má kvalitu a životnost potrubí nového. Původní potrubí navíc slouží jako ochranná vrstva a zvyšuje tlakovou odolnost nového PE potrubí. Sanace potrubního systému s pomocí technologie Compact Pipe je šetrná k životnímu prostředí. Pro instalaci je zapotřebí výkop malých montážních jam. V současné době je technologie Compact Pipe instalována po celém světě.

Body image_news_Compact PIPE2_750x465

Pro více informací k produktu Compact Pipe klikněte zde nebo kontaktujte našeho produktového manažera na emailové adrese: radim.modlitba@wavin.com.