čtvrtek 1. června 2017

BIM – nová kapitola stavebnictví začíná

BIM. Zkratka, která se v oblasti stavebnictví stává fenoménem. Poprvé se projektanti v ČR začali s tímto termínem setkávat asi před pěti lety, ovšem dlouho mu nevěnovali patřičnou pozornost, protože jej považovali jen za marketingový nástroj prodejců SW. Čas však ukázal, že tomu tak není.

Stále častěji se totiž začaly objevovat požadavky na zpracování projektové dokumentace pomocí BIM přístupu. Obzvláště renomované architektonické kanceláře, které zpracovávají největší a nejdůležitější projekční záměry, tento přístup vyžadovali od každého projektanta jednotlivých profesí, které se v rámci projekčního procesu řeší – oblast TZB nevyjímaje.

Přechod k BIM se tudíž stal nezbytností. Aby mohl začít modelovat s pomocí BIM, musí si každý projektant nejprve vybrat konkrétní SW. Jde o relativně snadný úkol, protože tímto SW se postupným vývojem stal program Revit od společnosti Autodesk. Velkou výhodou navíc je, že Revit má podobné uživatelské prostředí a některé funkce jako klasické AutoCady, se kterými většina projektantů pracuje. I přesto se musí každý projektant naučit program Revit ovládat a nejde přitom jen o samotnou funkcionalitu, ale i o změnu uvažování. BIM totiž s sebou nese zásadní změnu dosavadní koncepce uvažování při vlastním projektování.

BIM – trendy v projektování TZB instalací

Když se v oblasti projektování zaměříme na svět TZB, dostaneme se k dalšímu problému, který musí projektanti vyřešit. Tím je fakt, že základní verze programu Revit není nikterak speciálně upravena pro projektování potrubních rozvodů. Ovšem netřeba kvůli tomu BIM zavrhovat. Existuje totiž řešení, které nabízí firma Wavin, a to formou bezplatných knihoven jejich kompletního produktového portfolia.

Konkurenční výhoda díky knihovnám Wavin

Zmíněné knihovny Wavin pro program Revit se vyznačují inteligentními funkcemi s vysokým stupněm technické přidané hodnoty. Firma Wavin je vyvíjela na základě svých dlouholetých zkušeností s návrhem a montáží potrubních systémů. Knihovny obsahují řadu dodatečných funkcí, pomocí kterých se návrh potrubního systému stává doslova rutinní záležitostí. Za zmínku stojí např. reálné řešení redukcí a T-kusů, práce s excentricitami či snadná záměna 90° kolena za dvě kolena 45°.

Přechodem na projektování v rámci BIMu získají projektanti významnou konkurenční výhodu. Používání programu Revit společně s knihovnami Wavin jim otevře cestu k většímu množství důležitých projektů než v minulosti. I jejich práce se stane mnohem produktivnější – za zmínku stojí uvést nesrovnatelně kratší čas přípravy tištěné projektové dokumentace ve srovnání s klasickým AutoCadem. Další přednost práce s Revitem v rámci BIM koncepce představuje detailní řešení koordinací mezi jednotlivými profesemi, čímž dochází k minimalizaci možných chyb již v projektové fázi, což předurčuje mnou navržený projekt k bezproblémové realizaci. Čímž opět dochází  na straně investora k obrovským časovým a materiálním úsporám.

Přesně a efektivně

Hotový model potrubního rozvodu je díky profesionálně zpracovaným knihovnám Wavin velmi přesný a realistický. Z tohoto těží především montážní firmy, jelikož již před započetím montáže obdrží přesný výkaz materiálu potřebný k provedení potrubního rozvodu – tím pádem opět mohou dosáhnout vysoké pracovní efektivity bez nutnosti prostojů z důvodu chybějícího materiálu.

Prakticky všichni projektanti, kteří dosud program Revit vyzkoušeli, shodně tvrdí, že se tento nástroj pro ně stal nepostradatelným pomocníkem. Je jisté, že metodika BIM v oblasti stavitelství bude i nadále nabývat na významu a tento fakt bude stále zřetelnější i ve světle tvořící se nové legislativy. Proto by s přechodem na BIM neměli váhat ani ti projektanti, kteří se mu dosud bránili. Vždyť proč si nezjednodušit práci a s ní i život?