Podczyszczanie

Odprowadzane wody deszczowe bez względu na rodzaj odbiornika powinny spełniać normy związane ze stopniem oczyszczenia. Dlatego wskazane jest stosowanie odpowiednich urządzeń podczyszczających, zarówno z osadu, jak i substancji ropopochodnych.

Informacje o systemie