Koncepcja oraz dobór systemów zagospodarowania wody zrobione szybko i bezkosztowo

Z naszym wsparciem i udostępnionymi narzędziami zoptymalizujesz koszty oraz poprawisz wydajność systemu zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Współpraca z firmą Wavin od początkowych faz projektu znacząco ułatwia uporanie się z problemem zagospodarowania wód opadowych.

Opracujmy odpowiedź - jak należy, od samego początku. Nasi specjaliści mogą służyć wsparciem na dowolnym etapie inwestycji, od planowania i przygotowania idei rozwiązania, do przygotowania finalnego projektu, a nawet podczas montażu systemu – wszystko po to, żeby wygrać z nawalnym deszczem.

Tradycyjna sekwencja planowania, projektowania i realizacji projektu obejmuje wiele aspektów. Tutaj możesz zobaczyć, jak nasza znajomość przepisów oraz tematyki zarządzania wodami deszczowymi może być wsparciem na każdym etapie procesu projektu:

 

Etap wstępny

Podczas wstępnego planowania pod uwagę brane są takie czynniki jak wielkość obiektu, pojemność, otoczenie, pobliskie drogi oraz lokalne przepisy dotyczące zagospodarowania wód deszczowych.

 

Etap projektowania

Wymagania z projektu wstępnego są przenoszone na projekt końcowy. Właściciel projektu musi uwzględniać czynniki, takie jak środowisko, trwałość, zgodność z przepisami i efektywność kosztową.

Etap budowy

Wiemy jak ważne jest odpowiednie wsparcie na etapie budowy. Poprawny montaż urządzeń oraz sprawna logistyka są nieocenione dla powodzenia realizacji całej inwestycji.

Etap użytkowania

Etap użytkowania jest zwieńczeniem wcześniejszych przygotowań i prac. Nasze rozwiązania dają szereg korzyści inwestorom i eksplatatorom.

Co obejmuje oferta Wavin:

Koncepcję projektu i kalkulację dla retencji i rozsączania wód opadowych

Wybór wszystkich produktów potrzebnych do budowy systemu

Wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju

Co obejmuje oferta Wavin:

Wiedzę na temat lokalnych przepisów dotyczących wód deszczowych

Wsparcie projektowe i dobór

Sprawdzenie możliwości zastosowania konkretnych systemów

Wybór produktów i kalkulację kosztów

Sprawną integrację koncepcji zagospodarowania wód deszczowych z projektem finalnym

 

Co obejmuje oferta Wavin:

Szkolenie ekip budowlanych na budowie

Sprawną logistykę

 

Korzyści z zastosowania rozwiązań Wavin:

Mniejsze opłaty eksploatacyjne za odprowadzanie wody deszczowej do odbiorników

Trwała infrastruktura w obrębie inwestycji - niezalewane chodniki, drogi, czy inne instalacje będą służyły dłużej

Minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko

Łatwy dostęp w celu prowadzenia prac konserwacyjnych


Rozwiązania Wavin w akcji

Przejrzyj bibliotekę realizacji i zobacz jak produkty dowodzą niezwykłej skuteczności naszych rozwiązań dla wód deszczowych.

Biblioteka realizacji

Zainspiruj się nowoczesnymi przykładami rozwiązań zagospodarowania wód deszczowych, do budowy których wykorzystano produkty i systemy Wavin
WSZYSTKIE REALIZACJE

Realne korzyści, każdego dnia

Zobacz jakie korzyści wynikają z zastosowania naszych produktów i systemów
DEMO PRODUKTÓW

Wszystkie aplikacje

Opracowanie skutecznego rozwiązania wymaga użycia różnorodnych systemów. Zapoznaj się z naszymi produktami i systemami i dowiedz się jak odpowiednio łączyć odbieranie wody, transport, podczyszczanie z retencją, rozsączaniem lub jej odprowadzaniem.

zobacz rozwiązania