Güvenli ve Verimli Su Tedariki

Gelecek nesillerin su arzı ve talebi arasında %40'lık bir eksiklikle karşı karşıya kalma riskleri söz konusudur. Bu durumda, su hatlarında meydana gelen kayıp kaçak oranları ya da yaşlanma sebebi ile boru hatlarında meydana gelen kirlilikler daha da önem kazanmaktadır. 

Wavin olarak, temiz su altyapısının kapsamlı şehir kesintileri olmadan iyileştirilebileceğine ve tatlı su kaynaklarımızı korumak adına yağmur suyunun yeniden kullanımı için daha iyi çözümler sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Dünya genelinde, insanlara güvenli ve verimli su tedariki sağlamak için dijitalleşerek, teknolojinin imkanlarını kullanarak ve uzun ömürlü esnek sistemler sunarak bu problemin önüne geçebiliriz. 

Bakış açımız 

Hedefimiz sadece onarmak değil aynı zamanda kalıcı çözümler sunmak

Özetle, bir şehri kazıp altyapı çalışması yapmak zahmetli ve maliyetlidir. Yaşlanan altyapımızı şu şekilde değiştirmek için yeni bakış açısı ve yeni teknolojiler kullanmalıyız:

  • Düşük maliyetli (kazı gerektirmeyen)
  • Güvenli (yeni kurulumlarda lejyonellayı önleyici)
  • Akıllı (içme suyu kalitesini iyileştirmek için takip ve bakım için öngörülü teknolojiden yararlanma)
  • Uzun ömürlü (tatlı su kaynaklarının tükenmesini önlemek için yağmur suyunun toplanması ve yeniden kullanılması)

Bunu tek başımıza yapamayız.

Mühendisleri, belediyeleri, şehir planlamacılarını ve tüm yetkilileri yeni bir bakış açısıyla düşünmeye ve altyapıcıları, projeleri düzgün bir şekilde uygulamaya teşvik edecek mevzuatlara ihtiyacımız var. Bununla birlikte, güvenli ve verimli su tedariki için kalıcı çözüm sağlayan ürünler ve çözümler sunmaya kendimizi adıyoruz.

Bunu gerçekleştiren kişiler

Arjantin'in eski Altyapı ve Su Politaları Sekreteri Pablo Bereciartua, su temini, ve sanitasyon, iklim değişikliği tarımsal sınırın genişletilmesi ve altyapı ile ilgili politikaları birbirine bağlayan ve dört temel unsurun da suyla ilgili olduğu sürdürülebilir ekonomik kalkınma sorununa yönelik Arjantin'in ulusal su planını oluşturmuştur.

“Şehirlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şehirlerimiz, küreselleşmenin günümüzdeki yanıtı. Şehirler, inovasyonun gerçekleştiği yer ve bizler, inovasyon için itici güç olarak su ve sanitasyon gibi ufak şeyleri bile kullanabiliriz - büyük veri, algoritma, cam optik fiber”

Metnin tamamını buradan İngilizce olarak okuyabilirsiniz.

Güvenli ve Verimli Çözüm

Tigris K5/M5: Hava basıncı testine doğru evrilme

Su basıncı, boru hatlarında sızıntı testi için uzun yıllardır tüm Avrupa'da kullanılan en yaygın yöntem olmuştur. Ama artık bu gelenek değişiyor. Binanın bir bölümünde aynı anda hava basıncı testi yapabilirsiniz ve sudan hava kabarcıklarını giderme adımlarını uygulamak zorunda kalmazsınız. Hava basıncı testi, vakitten tasarruf sağlarayarak kullanıcılara önemli avantaj sunar.

The movement towards air pressure testing

Apollo - Göreme Belediyesi içme suyu projesi

Göreme Belediyesi içme suyu projesinde O-PVC Apollo borular kullanılarak içme suyu dağıtım şebekesi genişletildi. Mevcut su ağı, Apollo sayesinde daha güvenli, yüksek kapasiteli ve sürdürülebilir bir sisteme dönüştü. Apollo'nun, standart PVC borulara göre sunduğu yüksek dayanım, geniş iç akış alanı, esneklik ve sızdırmazlık gibi özellikleri, uygulamacılara da önemli avantajlar sağlamaktadır.

Apollo O-PVC Eşsiz Özellikleri

Çevreye ve insan sağlığına dost, kurşun içermeyen PVC borular

Wavin, kurulduğu günden bu yana birçok ürün geliştirmesi ve inovasyon çalışmalarını aralıksız sürdürerek suyun en yüksek standartlarda, sürdürülebilir ve insan sağlığına dost ürünlerle taşınmasında hep öncü bir marka oldu. 1 Ocak 2020 tarihi itibarı ile kurşun ve benzeri ağır metal ürünler içeren katkı maddeleri istisnasız olarak tüm ürünlerimizden kaldırılmıştır.

Okuyun