Sürdürülebilirliği yaptığımız her şeye dahil ediyoruz

Sürdürülebilir ve ulaşılabilir olmak...

Broşürü indir

Wavin'in altı küresel sürdürülebilirlik programı

Küresel bir pazar oyuncusu olarak, sürdürülebilirlik konusunda fark yaratmak ve sektör lideri olmak istiyoruz.

Ama büyük hayaller kurmak için büyük hareket etmeliyiz. Bu nedenle, yaptığımız her şeyde sürdürülebilir olmayı taahhüt ediyoruz. Ürünlerimizi üretme, taşıma, yenilik yapma ve kurma şeklimizden, işimizi yürütme ve çalışanlarımızı yönetme şeklimize kadar.

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz Wavin'de çok iyi bir şekilde devam ediyor. Gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için birlikte çalışalım.

 

Aynı zamanda Wavin, aşağıdaki BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunuyor.

6-clean-water 9-industry-innovation-infra 11-sustainable-cities 13-climate-action

Peki bunu nasıl başarıyoruz?


innovation-small

Yenilik

Korunmasız toplulukları destekleyen ve müşterilerimizin iklim değişikliğinin zorluklarını aşmasına yardımcı olan güvenli ve sürdürülebilir su kullanımı için sürekli olarak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.

Daha fazla okuyun

social-small

Sosyallik

Altyapının yetersiz olduğu bölgelerde eğitim ve temiz su gibi temel insani ihtiyaçlara erişilebilirliği artırarak (yerel) topluluklar üzerinde olumlu bir etki yaratıyoruz.

Daha fazla okuyun

circular-small

Döngüsel ekonomi

Malzemelerimiz ve ürünlerimiz, çevresel değeri en üst düzeye çıkarmak için yeniden kullanılmak ve geri dönüştürülmek üzere tasarlanmıştır. Malzeme döngüsünü kapatmak için tedarik süreçlerimizi sürekli iyileştiriyor ve geri dönüşüm kullanımının artmasına katkıda bulunuyoruz.

Daha fazla okuyun

reporting-small

Raporlama

Açık hedefler, bir sürdürülebilirlik programı için anahtardır. Tüm paydaşlar için tam şeffaflık ve açıklama oluşturmak istiyoruz, bu nedenle yüksek kaliteli veri toplamak için araçlar, süreçler ve beceriler geliştiriyoruz.

 

                                                                                                Daha fazla okuyun

environmental-small

Çevresel etkiler

Sera gazı emisyonlarını azaltmak için üretim ve değer zinciri süreçlerimizi sürekli olarak optimize ediyoruz. Bu, sürdürülebilir enerji, AKILLI çözümler ve diğer yenilikçi ince ayarlarla sağlanır.

Daha fazla okuyun

public-small

Kamu işleri

Politika geliştirmeye aktif olarak katılıyor, sürdürülebilirliği teşvik ediyor, buna göre hareket etmek ve farkındalığı daha da artırmak için stratejik ittifaklar kuruyoruz.

Daha fazla okuyun

Fark yaratıyoruz

Eylemlerimiz, su temini, sanitasyon, iklime dayanıklı şehirler ve bina performansı ile ilgili dünyanın en büyük zorluklarından bazılarının üstesinden gelmeye yardımcı oluyor.