Qbic Plus

Wavin' in yağmur suyu üniteleri ile suyu depolamak ve geri kullanmak ya da infiltrasyon sağlayarak bulunduğu toprağa geri kazandırmak mümkün. Qbic Plus yağmur suyu ünitesi sınıfının en yüksek müdahale oranına sahip toprak altı ünitesidir.